ΤΟ ΒΗΜΑ – Χρ. Σταϊκούρας: Η κυβέρνηση επιδιώκει επιμήκυνση πέραν της διετίας...

ΤΟ ΒΗΜΑ – Χρ. Σταϊκούρας: Η κυβέρνηση επιδιώκει επιμήκυνση πέραν της διετίας – πολιτική

Στη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Σταϊκούρας επανέλαβε την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων χωρίς απολύσεις, μέσω της υλοποίησης της αναλογίας προσλήψεων – αποχωρήσεων και μέσω της μείωσης των συμβασιούχων στο Δημόσιο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

μέσω ΤΟ ΒΗΜΑ – Χρ. Σταϊκούρας: Η κυβέρνηση επιδιώκει επιμήκυνση πέραν της διετίας – πολιτική.