ΛΑΡΚΙΚΑ …: Δήλωση Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με τη ΛΑΡΚΟ | Larkikanea.blogspot.gr

ΛΑΡΚΙΚΑ …: Δήλωση Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με τη ΛΑΡΚΟ | Larkikanea.blogspot.gr

Το μέλλον της ΛΑΡΚΟ απαιτεί ρεαλιστικές προσεγγίσεις και δραστικές προσαρμογές με έγκαιρο προγραμματισμό, αποτελεσματικό σχεδιασμό, σωστή ενημέρωση και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των ενδιαφερόμενων μερών.

Απαιτεί διορατικές αλλαγές που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, τις θέσεις απασχόλησης και την ασφαλή λειτουργία της.

μέσω ΛΑΡΚΙΚΑ …: Δήλωση Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με τη ΛΑΡΚΟ.