Δήλωση Χρ.Σταικούρα για ΛΑΡΚΟ | Lamiastar.gr

Δήλωση Χρ.Σταικούρα για ΛΑΡΚΟ | Lamiastar.gr

Η λύση που δόθηκε λύνει το πρόβλημα που προέκυψε αλλά δεν διασφαλίζει το μέλλον της ΛΑΡΚΟ. Ένα μέλλον που απαιτεί ρεαλιστικές προσεγγίσεις και διορατικές αλλαγές, με τη σωστή ενημέρωση και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των ενδιαφερόμενων μερών, ώστε να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα της επιχείρησης και οι θέσεις απασχόλησης…

μέσω Δήλωση Χρ.Σταικούρα για ΛΑΡΚΟ.