Δήλωση Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με τη ΛΑΡΚΟ | Lamiareport.gr

Δήλωση Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με τη ΛΑΡΚΟ | Lamiareport.gr

Το μέλλον της ΛΑΡΚΟ απαιτεί ρεαλιστικές προσεγγίσεις και δραστικές προσαρμογές με έγκαιρο προγραμματισμό, αποτελεσματικό σχεδιασμό, σωστή ενημέρωση και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των ενδιαφερόμενων μερών

μέσω Δήλωση Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με τη ΛΑΡΚΟ.