Μήνυμα Χρήστου Σταϊκούρα για τις Εκλογές της 6ης Μαΐου | Lamiareport.gr

Μήνυμα Χρήστου Σταϊκούρα για τις Εκλογές της 6ης Μαΐου | Lamiareport.gr

«Με κοινό όραμα, Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο και αίσθημα προσωπικής ευθύνης»

μέσω Μήνυμα Χρήστου Σταϊκούρα για τις Εκλογές της 6ης Μαΐου.