“Το μέλλον της ΛΑΡΚΟ απαιτεί υπεύθυνες και διορατικές αλλαγές” | Lamiareport.gr

“Το μέλλον της ΛΑΡΚΟ απαιτεί υπεύθυνες και διορατικές αλλαγές” | Lamiareport.gr

Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε πως «το μέλλον της ΛΑΡΚΟ απαιτεί υπεύθυνες αλλαγές και δραστικές προσαρμογές με έγκαιρο προγραμματισμό, αποτελεσματικό σχεδιασμό, σωστή ενημέρωση και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των ενδιαφερόμενων μερών. Απαιτεί διορατικές αλλαγές που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητά της, όλες τις θέσεις απασχόλησης και την ασφαλή λειτουργία της».

μέσω “Το μέλλον της ΛΑΡΚΟ απαιτεί υπεύθυνες και διορατικές αλλαγές”.