ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 6-5-2012: Επίσκεψη Χρ. Σταϊκούρα σε Λάρυμνα, ΛΑΡΚΟ, Μαρτίνο! | www.thronio.gr

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 6-5-2012: Επίσκεψη Χρ. Σταϊκούρα σε Λάρυμνα, ΛΑΡΚΟ, Μαρτίνο! | www.thronio.gr

«….το μέλλον της ΛΑΡΚΟ απαιτεί υπεύθυνες αλλαγές και δραστικές προσαρμογές με έγκαιρο προγραμματισμό, αποτελεσματικό σχεδιασμό, σωστή ενημέρωση και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των ενδιαφερόμενων μερών. Απαιτεί διορατικές αλλαγές που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητά της, όλες τις θέσεις απασχόλησης και την ασφαλή λειτουργία της».

μέσω ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 6-5-2012: Επίσκεψη Χρ. Σταϊκούρα σε Λάρυμνα, ΛΑΡΚΟ, Μαρτίνο! | www.thronio.gr.