Επίσκεψη Χρ. Σταϊκούρα στην περιοχή Τιθορέας- Κ.Τιθορέας-Ελάτειας

Επίσκεψη Χρ. Σταϊκούρα στην περιοχή Τιθορέας- Κ.Τιθορέας-Ελάτειας

Κοινή διαπίστωση των παρευρισκομένων ήταν πως βασική προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας είναι η εκτεταμμένη αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και, ειδικότερα, της γεωγραφικής θέσης και του φυσικού κάλλους της περιοχής. Σ’ αυτό πλαίσιο, κρίσιμο πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι οι νέες μορφές τουρισμού, όπως ο αγροτουρισμός, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί στην περιοχή, αλλά υπάρχουν, ακόμα, σημαντικά περιθώρια επέκτασης και βελτίωσης.

μέσω Επίσκεψη Χρ. Σταϊκούρα στην περιοχή Τιθορέας- Κ.Τιθορέας-Ελάτειας.