Δελτίο Τύπου σχετικά με επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης...

Δελτίο Τύπου σχετικά με επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης σε συνέχεια ενεργειών για αίτημα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία του Ν. Φθιώτιδας

Ο Βουλευτής Ν. Φθιώτιδας-ΝΔ και Αναπλ. Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας-ΝΔ κ. Χρήστος Σταϊκούρας, είχε καταθέσει στις 31.01.2012 Αναφορά προς το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την οποία μετέφερε αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) του Νομού Φθιώτιδας, αναφορικά με τις οικονομικές απαιτήσεις του Συλλόγου από τα Ασφαλιστικά Ταμεία (ΟΠΑΔ, ΟΓΑ, ΙΚΑ, Ταμείο Στρατού, ΟΑΕΕ, ΤΥΠΑΤΕ).

Σε συνέχεια των απαντήσεων του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στην εν λόγω Αναφορά , ο κ. Σταϊκούρας απέστειλε σήμερα, 4/4/2012, επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, κο Κουτρομάνη. Η επιστολή του κ. Σταϊκούρα έχει ως εξής:

«Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. Φ90023/4737/672/28.02.2012 έγγραφό σας απαντάτε στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2263/03.02.2012 Αναφορά μου, σχετικά με θέμα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία του Νομού Φθιώτιδας, το οποίο έχει να κάνει με οφειλές Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΓΓΚΑ) προς το «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία», που διατηρεί ο εν λόγω Σύλλογος.

Στην σχετική Απάντησή σας, αναφέρετε ότι «…οι οφειλές θα εξοφληθούν άμεσα, με την έκδοση σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται από τα οριζόμενα στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 34 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α’ 14)».

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλώ θερμά όπως με ενημερώσετε πότε συγκεκριμένα προγραμματίζεται από το Υπουργείο σας η εξόφληση των ως άνω οφειλών, δεδομένου ότι, όπως αναφέρεται και στο διαβιβασθέν με την Αναφορά μου υπ’ αριθ. πρωτ. 13/27.01.2012 έγγραφο του Συλλόγου, αυτός αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας το οποίο δυσχεραίνει την επιτέλεση του κοινωνικού του έργου».

 

Κατεβάστε την επιστολή (αρχείο .pdf): Επιστολή Χρ. Σταϊκούρα προς Υπουργό Εργασίας κ. Γ. Κουτρουμάνη για Σύλλογο Γ&Κ ΑμεΑ Ν. Φθιώτιδας – 04.04.2012