Χρ. Σταϊκούρας: Μοχλός ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας η αξιοποίηση των Ιαματικών Πηγών...

Χρ. Σταϊκούρας: Μοχλός ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας η αξιοποίηση των Ιαματικών Πηγών – Lamiareport.gr

Επίσκεψη στην περιοχή Λιανοκλαδίου και Υπάτης – Συζήτηση με κατοίκους και επαγγελματίες για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, τα προβλήματα της οικονομίας και τις προοπτικές αξιοποίησης των ιαματικών φυσικών πόρων

μέσω Χρ. Σταϊκούρας: Μοχλός ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας η αξιοποίηση των Ιαματικών.