Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου, ως ημέρα τιμής για την πολύπλευρη και σημαντική προσφορά της γυναίκας σε όλα τα επίπεδα της ζωής και της κοινωνίας.

Δυστυχώς, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η φτώχεια που πλήττει περισσότερο τις γυναίκες, το θέμα προστασίας της μητρότητας και οι συνθήκες πρόσβασης στην αγορά εργασίας, είναι καίρια και επίκαιρα ζητήματα στα οποία καλούνται να ανταποκριθούν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενδεικτικό της κατάστασης, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, είναι το γεγονός ότι το ποσοστό ανεργίας των γυναικών για το Νοέμβριο 2011 στο σύνολο της χώρας ανέρχεται στο 24,5% (έναντι 18,3% των ανδρών) όταν το Νοέμβριο του 2009 είχε ανέλθει στο 13,3% (έναντι 8,8% των ανδρών).

Για τη Νέα Δημοκρατία, η ανάδειξη πολιτικών προστασίας της Ελληνίδας γυναίκας και μητέρας αποτελεί δομικό παράγοντα για την κοινωνική συνοχή και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η Πολιτεία οφείλει, συνεπώς, να θωρακίσει τα δικαιώματα για ίσες ευκαιρίες των δύο φύλων στην εργασιακή και οικονομική ζωή και να εστιάσει στην αντιμετώπιση της έκρηξης της ανεργίας, προκειμένου οι γυναίκες να συμβάλλουν αποφασιστικά στην οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη.