Ερώτηση σχετικά με την ανάκληση της άδειας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας και...

Ερώτηση σχετικά με την ανάκληση της άδειας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας και την ένταξή της σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης

Το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα, εξαιτίας κυρίως της οικονομικής κρίσης αλλά και εγγενών αδυναμιών του, αντιμετωπίζει και πρόκειται να αντιμετωπίσει προβλήματα και προκλήσεις.

Οι εξελίξεις είναι ιδιαίτερα δυσμενείς για τον κλάδο των συνεταιριστικών τραπεζών, μεταξύ των οποίων είναι και η Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας.

Μια τράπεζα, η οποία, όπως και πολλές άλλες, παρουσιάζει προβλήματα ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας.

Μια τράπεζα με ιστορική διαδρομή και προσφορά στην οικονομία και την κοινωνία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η οποία, δυστυχώς, εντάχθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης και ανακλήθηκε η άδειά της.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

1ον. Ποιοί είναι οι δείκτες αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας, ρευστότητας, ποιότητας χαρτοφυλακίου και κεφαλαιακής επάρκειας όλων των συνεταιριστικών τραπεζών της χώρας, ακόμη και αυτών που τους έχει ανακληθεί η άδεια με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία (και πριν φυσικά την αναδιάρθρωση του Ελληνικού χρέους);

2ον. Υπάρχει ενδεχόμενο οι συνεταιριστικές τράπεζες να μπορέσουν μελλοντικά να υποβάλλουν αίτημα στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για κεφαλαιακή ενίσχυση;

3ον. Τι προτίθεται να πράξει το Υπουργείο αναφορικά με την κάλυψη όλων των καταθέσεων των αποταμιευτών των υπό εκκαθάριση συνεταιριστικών τραπεζών;

Υπενθυμίζεται ότι οι καταθέσεις καλύφθηκαν στο σύνολό τους στις περιπτώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων Proton Bank και T-Bank.

Ενώ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ισοτιμία» (18.3.2012), σε Επιστολή του Διοικητή της ΤτΕ κ. Προβόπουλου προς τον πρώην Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και πρώην Υπουργό Οικονομικών κ. Βενιζέλο, «[…] εκτιμάται απαραίτητη η αποζημίωση του συνόλου των καταθετών […]» από το Ελληνικό Δημόσιο.

4ον. Γιατί η ΤτΕ προχώρησε κατευθείαν στην ανάκληση της άδειας των  συνεταιριστικών τραπεζών, όταν, σύμφωνα με την ίδια Επιστολή του Διοικητή της ΤτΕ «η ΤτΕ σκοπεύει να προβεί άμεσα στις απαραίτητες εποπτικές ενέργειες και συγκεκριμένα στην τοποθέτηση Επιτρόπου…και εκτιμάται ότι είναι πολύ πιθανό η ΤτΕ να αναγκαστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα να προχωρήσει και σε ανάκληση της αδείας τους, γεγονός που θα απαιτήσει την κάλυψη των καταθετών»;

5ον. Έχει η ΤτΕ τη δυνατότητα στις συνεταιριστικές τράπεζες που είναι υπό εκκαθάριση, και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών εκκαθάρισης, να υιοθετήσει εναλλακτικά μέτρα εξυγίανσης που προβλέπει ο νόμος (όπως προβλέπει η Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2258/2.11.1993);