Επιστολή προς το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την ανάκληση...

Επιστολή προς το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την ανάκληση της άδειας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας και την ένταξή της σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Βουλευτής Ν. Φθιώτιδας – ΝΔ

Προς:

Τράπεζα της Ελλάδος

Διοικητή, Κύριο Γεώργιο Προβόπουλο

Ελ. Βενιζέλου 21

Τ.Κ. 102 50

Αθήνα

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2012

Αξιότιμε Κύριε Διοικητά,

Με απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση 34/18.3.2012) ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» και τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση.

Δεδομένου ότι σύμφωνα με την Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος με αριθμό 2258/2.11.1993 «οι διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα εφαρμόζονται ανάλογα και στα πιστωτικά ιδρύματα υπό τη μορφή πιστωτικών συνεταιρισμών» καθώς και ότι «οι διατάξεις που αφορούν την εποπτεία και τον έλεγχο των πιστωτικών ιδρυμάτων από την Τράπεζα της Ελλάδος εφαρμόζονται και στους πιστωτικούς συνεταιρισμούς», σας ζητώ στα περιουσιακά στοιχεία που θα μεταβιβαστούν να συμπεριληφθούν και οι συμβατικές σχέσεις από συμβάσεις εργασίας μισθωτών της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ».

Όπως ακριβώς έγινε και με τα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάστηκαν από την «ΤBank Α.Τ.Ε.» στην «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.»

Το ίδιο προτείνεται να γίνει και για τις άλλες 2 συνεταιριστικές τράπεζες των οποίων η άδεια έχει ανακληθεί.

Με εκτίμηση,

Χρήστος Σταϊκούρας

 Γραφείο Λαμίας – Ορλάνδου και Ταϋγέτου, Τ.Κ. 351 00, Τηλ.: 22310 34250, Φαξ: 22310 30250

Γραφείο Αθήνας – Μητροπόλεως 1, Τ.Κ. 105 57, Τηλ.: 210 3709546, Φαξ: 210 3709549

cstaik@parliament.gr | www.cstaikouras.gr

Κατεβάστε την επιστολή (αρχείο .pdf)Επιστολή Χρ. Σταϊκούρα προς Διοικητή ΤτΕ για ΣΤΛ – 22.3.2012