Ενεργοί Πολίτες Καμένων Βούρλων: Επιστολή του Βουλευτή κ. Σταϊκούρα προς τον Διοικητή...

Ενεργοί Πολίτες Καμένων Βούρλων: Επιστολή του Βουλευτή κ. Σταϊκούρα προς τον Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος για το θέμα της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε

Επιστολή του Βουλευτή κ. Σταϊκούρα προς τον Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος για το θέμα της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε

μέσω Ενεργοί Πολίτες Καμένων Βούρλων: Επιστολή του Βουλευτή κ. Σταϊκούρα προς τον Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος για το θέμα της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.