Δελτίο Τύπου σχετικά με Ερώτηση για τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων του...

Δελτίο Τύπου σχετικά με Ερώτηση για τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Αλιεία

Ο Βουλευτής Ν. Κοζάνης-ΝΔ κ. Γεώργιος Κασαπίδης και 14 ακόμη Βουλευτές της ΝΔ μεταξύ των οποίων και ο Βουλευτής Ν. Φθιώτιδας και Αναπλ. Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας-ΝΔ κ. Χρήστος Σταϊκούρας, κατέθεσαν στις 28.02.2012 Ερώτηση προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, σχετικά με τον ορατό  κίνδυνο για την απώλεια ευρωπαϊκών κονδυλίων του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Αλιεία. Στην Eρώτησή τους,  αναφέρονται τα κάτωθι:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 96/2010 και του Π.Δ. 127/2010, όλες οι υπηρεσίες του τομέα αλιείας (Γενική Δ/νση Αλιείας, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία» (Ε.Π.ΑΛ.), Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Αλιείας, ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε.) μεταφέρθηκαν από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης στο νεοσύστατο Υπ. Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας (ΥΘΥΝΑΛ).

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 65/2011, το ΥΘΥΝΑΛ συγχωνεύτηκε με το Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Παρά το γεγονός ότι οι αλλαγές αυτές σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό έγιναν για τη στήριξη του σημαντικού αυτού κλάδου της αγροτικής μας οικονομίας, η ελληνική αλιεία εδώ και δύο χρόνια έχει εγκαταλειφθεί κυριολεκτικά στην τύχη της !!!

Παρά το γεγονός ότι από τον Οκτώβριο του 2011 με την υπ’ αρίθμ. Πρωτ: 1219/31.10.11 ερώτηση από 33 βουλευτές, αλλά και με άλλες κοινοβουλευτικές ενέργειες, είχαμε επισημάνει το γεγονός αυτό, οι σοβαρές καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες στον τομέα της αλιείας συνεχίζουν να υφίστανται.

Μόλις πρόσφατα ορίστηκαν προϊστάμενοι σε δύο βασικές δομές α) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του  ΕΠΑΛ, και β) στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων του ΕΠΑΛ. Όμως, εδώ και δύο χρόνια δεν έχει οριστεί προϊστάμενος στην ανώτερη αρχή του τομέα της αλιείας της χώρας, τη Γενική Δ/νση Αλιείας. Ταυτόχρονα, η Διεύθυνση Αλιευτικών Εφαρμογών και η Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων παραμένουν επίσης «ακέφαλες» με ευθύνη της ηγεσίας του Υπουργείου.

Αποτέλεσμα όλων αυτών, είναι, υποθέσεις που αφορούν βασικές ανάγκες του κλάδου και σημαντικές υποχρεώσεις της πατρίδας μας προς την Ε.Ε. σε θέματα αλιείας να λιμνάζουν και η χώρα να κινδυνεύει να χάσει ευρωπαϊκούς πόρους και να της υποβληθούν βαριά πρόστιμα από την αρμόδια επιτροπή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μη τήρηση και εφαρμογή του κανονισμού ελέγχων της αλιευτικής δραστηριότητας, που εγκυμονεί σοβαρές κυρώσεις από την Ε.Ε. προς τη χώρα μας.

Παράλληλα, από το 2007 ακόμα δεν έχουν προκηρυχτεί τα προγράμματα χρηματοδότησης επενδύσεων στην αλιεία, παρά το γεγονός ότι οι πόροι υπάρχουν και κινδυνεύουν να χαθούν λόγω της προκλητικής αδράνειας του Υπουργού. Τη στιγμή που ίδιος κάνει λόγο για την ανάγκη ανάπτυξης της χώρας, την ίδια στιγμή δεν υπογράφει τα σχέδια για την προκήρυξη των μέτρων και την απελευθέρωση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στην ελληνική αγορά!!!

Επειδή η Ελλάδα με τις16.500 χιλιόμετρα ακτών (οι μεγαλύτερες στη Ευρώπη), τα 2.000 νησιά, διατηρεί ένα στόλο 18.000 περίπου επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών με αποτέλεσμα να διατηρείται ο κοινωνικός ιστός στις απομακρυσμένες, μειονεκτικές, παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές και να εξυπηρετούνται σημαντικές κοινωνικές και εθνικές ανάγκες,

Επειδή οι ελληνικές ιχθυοεκτροφές μεσογειακών ειδών (τσιπούρα, λαυράκι κ.α.) είναι οι πρώτες στην Ε.Ε. ξεπερνώντας τους 130.000 τόνους παραγωγής με κύριο εξαγωγικό χαρακτήρα (πάνω από 80%),

Επειδή υπάρχει κίνδυνος για φέτος να χαθούν πάνω από 30 εκ € ευρωπαϊκών κονδυλίων με αποκλειστική ευθύνη του υπουργού,

Επειδή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από ενδιαφερόμενους επαγγελματίες να επενδύσουν στον κλάδο της αλιείας, αλλά καθυστερούν αδικαιολόγητα οι προκηρύξεις των μέτρων 2.3 «Μεταποίηση και Εμπορία» και 2.1 «Υδατοκαλλιέργειες», του άξονα 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας,

Επειδή το θέμα έχει τεθεί πάλι υπ’ όψιν του Υπουργού, μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, χωρίς να πάρουμε απάντηση, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) γιατί η Κυβέρνηση αδιαφορεί και απαξιώνει αυτόν τον τόσο νευραλγικό κλάδο του πρωτογενή μας τομέα, χωρίς μέχρι σήμερα να ορίσει τους προϊσταμένους α) στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας, β) στη Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων, γ) στη Διεύθυνση Αλιευτικών Εφαρμογών,

2) πότε επιτέλους η Κυβέρνηση θ’ ασχοληθεί με την αλιεία, επιλέγοντας τους προϊσταμένους των υπηρεσιών, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ο κλάδος και να μη χαθούν πολύτιμοι κοινοτικοί πόροι και να μην επιβληθούν πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

3) πότε η Κυβέρνηση θα προκηρύξει τα μέτρα 2.3 «Μεταποίηση και Εμπορία» και 2.1 «Υδατοκαλλιέργειες» του Άξονα 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και γιατί δεν το έκανε μέχρι σήμερα δεδομένου ότι τα σχέδια των σχετικών προκηρύξεων είναι από καιρό έτοιμα προς υπογραφή και

4) εάν είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης η επιστροφή του τομέα της αλιείας στο φυσικό του χώρο, δηλαδή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως συμβαίνει και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες».