Δελτίο Τύπου σχετικά με Απάντηση σε Επίκαιρη Ερώτηση για τη μη συμπερίληψη...

Δελτίο Τύπου σχετικά με Απάντηση σε Επίκαιρη Ερώτηση για τη μη συμπερίληψη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην υλοποίηση του προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης

Ο Βουλευτής Ν. Φθιώτιδας-ΝΔ και Αναπλ. Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας-ΝΔ κ. Χρήστος Σταϊκούρας, κατέθεσε στις 7/3/2012 Επίκαιρη Ερώτηση προς το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, σχετικά με τη μη συμπερίληψη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην υλοποίηση του προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης (ΔΒΜ).

Στην άμεση απάντησή του (1872/8-3-2012), 1 ημέρα αργότερα, το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων και σε ό,τι αφορά την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (μέρος του Άξονα Προτεραιότητας 9), αναφέρει ότι:

«Κριτήριο για την κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων είναι ο δείκτης του μετρούμενου ‘διαθέσιμου κατά κεφαλήν εισοδήματος’ κάθε Περιφέρειας.

Η Στερεά Ελλάδα είχε εξαρχής περιορισμένους διαθέσιμους πόρους καθώς έχει την ατυχία να ανήκει σε άξονα εξόδου παρότι ο πραγματικός δείκτης είναι εξαιρετικά χαμηλός σε νομούς (αντιπεριφέρειες πλέον) όπως η Φωκίδα και η Ευρυτανία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το επιχειρησιακό πρόγραμμα είχε ξεκινήσει από το 2007, οι πόροι αυτοί είχαν ήδη εξαντληθεί σε μεγάλο βαθμό.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ήδη περιλαμβάνεται σε δράσεις υλοποίησης προγραμμάτων δια βίου μάθησης και έχει συμπεριληφθεί στα προαναφερθέντα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Σχολές Γονέων, ΟΔΥΣΣΕΑΣ). Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί πλέον να συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Μάθηση στον Πολίτη, Ανάπτυξη στη Χώρα) σε ότι αφορά στη χρηματοδότηση μέσω ευρωπαϊκών πόρων, καθώς οι πόροι στον άξονα αυτό έχουν εξαντληθεί, ως αναφέρεται.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης έχει ζητήσει και δεσμεύσει σε πρώτη φάση εθνικούς πόρους για το 2012 για να διαθέσει στον Άξονα Προτεραιότητας 9 (Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο) οι οποίοι φτάνουν στο ποσό των έξι εκατομμυρίων διακοσίων πέντε χιλιάδων (6.205.000,00) ευρώ συνολικά για επιχορηγήσεις σε ΟΤΑ.

Η κατανομή ανά περιφέρεια/νομό και Καλλικρατικό Δήμο θα διενεργηθεί στη βάση διαδικασίας που έχει ξεκινήσει (ίδρυση Κέντρων Δια Βίου Μάθησης) και θα οριστικοποιηθεί σύντομα».