Δελτίο Τύπου σχετικά με Απάντηση σε Αναφορά για αίτημα του Συλλόγου Γονέων...

Δελτίο Τύπου σχετικά με Απάντηση σε Αναφορά για αίτημα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία του Ν. Φθιώτιδας αναφορικά με οικονομικές απαιτήσεις του από τα Ασφαλιστικά Ταμεία

Ο Βουλευτής Ν. Φθιώτιδας-ΝΔ και Αναπλ. Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας-ΝΔ κ. Χρήστος Σταϊκούρας, είχε καταθέσει στις 31.01.2012 Αναφορά προς το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την οποία μετέφερε αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) του Νομού Φθιώτιδας, αναφορικά με τις οικονομικές απαιτήσεις του Συλλόγου από τα Ασφαλιστικά Ταμεία (ΟΠΑΔ, ΟΓΑ, ΙΚΑ, Ταμείο Στρατού, ΟΑΕΕ, ΤΥΠΑΤΕ).

Στην Απάντησή του (Φ90023/4737/672/28.2.2012) το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς την εν λόγω Αναφορά του κ. Σταϊκούρα, μεταξύ άλλων, αναφέρει:

«Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4038/2012 (Α’14) “Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015”, το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέχρι του ποσού του 1.500.000.000,00 ευρώ για την κάλυψη των υφιστάμενων κατά την 31-12-2011 οφειλών του Οργανισμού προς τα φαρμακεία και λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια κλπ). Ως υφιστάμενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία μέχρι 31-10-2011.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι οφειλές θα εξοφληθούν άμεσα, με την έκδοση σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογικές διατάξεις, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται από τα οριζόμενα στις παραγράφους 2,3 και 4 του ίδιου άρθρου.

Τέλος, όσον αφορά τις οφειλές των Ταμείων Στρατού προς τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Ν. Φθιώτιδας, αναμένεται ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.»

Στην Απάντησή του (Φ90023/4737/672/28.2.2012) το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς την εν λόγω Αναφορά του κ. Σταϊκούρα, μεταξύ άλλων, αναφέρει:

«Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4038/2012 (Α’14) “Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015”, το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέχρι του ποσού του 1.500.000.000,00 ευρώ για την κάλυψη των υφιστάμενων κατά την 31-12-2011 οφειλών του Οργανισμού προς τα φαρμακεία και λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια κλπ). Ως υφιστάμενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία μέχρι 31-10-2011.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι οφειλές θα εξοφληθούν άμεσα, με την έκδοση σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογικές διατάξεις, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται από τα οριζόμενα στις παραγράφους 2,3 και 4 του ίδιου άρθρου.

Τέλος, όσον αφορά τις οφειλές των Ταμείων Στρατού προς τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Ν. Φθιώτιδας, αναμένεται ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας».