Ερώτηση σχετικά με την τοποθέτηση αξιωματικών στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Στερεάς...

Ερώτηση σχετικά με την τοποθέτηση αξιωματικών στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στην Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας

Είναι κοινώς παραδεκτό ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μία από τις κεντρικότερες και νευραλγικές Περιφέρειες της χώρας, παρουσιάζει ιδιαίτερο αστυνομικό ενδιαφέρον λόγω των υψηλών επιπέδων εγκληματικότητας, τα οποία, δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις ως αποτέλεσμα της γειτνίασης με την Αττική και του γεγονότος ότι διέρχονται από την περιοχή κεντρικοί οδικοί άξονες, με ότι αυτό συνεπάγεται στην μεταφερόμενη εγκληματικότητα.

Τον προαναφερόμενο ισχυρισμό, άλλωστε, καταδεικνύουν με σαφήνεια και επιβεβαιώνουν απόλυτα τα δημοσιευμένα στατιστικά στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ.

Επιπρόσθετα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας φιλοξενεί πέντε σωφρονιστικά καταστήματα των οποίων η φρούρηση, αλλά και τα προβλήματα τα οποία ενίοτε δημιουργούνται (αναταραχές, αποδράσεις, κλπ) αναβαθμίζουν τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση ως μείζονος σημασίας.

Ειδικότερα, ο Νομός Φθιώτιδας, ένας από τους κεντρικότερους Νομούς της χώρας, λόγω της πληθυσμιακής έκτασης και της χωροταξικής του θέσης παρουσιάζει, επίσης, ιδιαιτερότητες με αυξημένο αστυνομικό ενδιαφέρον.

Κατά τις τελευταίες κρίσεις, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι προαναφερθείσες ιδιαιτερότητες και τα υφιστάμενα αντικειμενικά κριτήρια, η φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. υπό την αυτονόητη έγκριση της πολιτικής της ηγεσίας τοποθέτησε στην μεν ΓΑΔ Στερεάς Ελλάδας Ταξίαρχο ως Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή –όπως είχε πράξει και το 2010– και στη δε ΑΔ Φθιώτιδας Αστυνομικό Διευθυντή, υποβαθμίζοντας έτσι τόσο τη ΓΑΔ Στερεάς Ελλάδας όσο και την ΑΔ Φθιώτιδας σε υπηρεσίες ήσσονος σημασίας.

Θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι με το ν. 2800/2000 οι τότε Επιθεωρήσεις Αστυνομίας, οι οποίες είχαν τυπικό συντονιστικό ρόλο των ΑΔ, μετονομάστηκαν σε Γενικές Διευθύνσεις με ουσιαστικές αρμοδιότητες αστυνόμευσης, οι οποίες σε τελική ανάλυση τις μετέτρεψαν, ουσιαστικά, σε μικρά Αρχηγεία της περιφέρειας.

Με το συγκεκριμένο νόμο στη ΓΑΔ Στερεάς Ελλάδας, λόγω των αυξημένων προβλημάτων αστυνόμευσης, προβλέφθηκε οργανική θέση Υποστρατήγου ως Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή, και στην ΑΔ Φθιώτιδας αντίστοιχα οργανική θέση Ταξιάρχου ως Διευθυντού.

Με την ευκαιρία επισημαίνεται, επίσης, ότι κατά τις τελευταίες κρίσεις σε Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις της χώρας μείζονος σημασίας τοποθετήθηκαν ως Γενικοί Αστυνομικοί Δευθυντές αξιωματικοί με το βαθμό του Ταξιάρχου.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

Εάν προτίθεται κατά τις επικείμενες κρίσεις και τοποθετήσεις των Ανωτάτων Αξιωματικών να αποκαταστήσει τη νομιμότητα και να τοποθετήσει Υποστράτηγο στη ΓΑΔ Στερεάς Ελλάδας και Ταξίαρχο στην ΑΔ Φθιώτιδας;