Ερώτηση σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 303/2008 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού...

Ερώτηση σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 303/2008 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 842/2006, αναβάθμιση αδειών και μεταβατικό στάδιο για την απόκτηση της άδειας μετά την ανακοίνωση του Π.Δ. 87/96

Σύμφωνα με το Σωματείο Επαγγελματοβιοτεχνών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Ν. Φθιώτιδας – Βοιωτίας, πολλοί επαγγελματίες ψυκτικοί αντιμετωπίζουν πρόβλημα αναφορικά με την αναβάθμιση της άδειάς τους.

Ειδικότερα, σε ισχύ του Π.Δ. 87/96 πολλοί ψυκτικοί δεν έχουν το δικαίωμα να αναβαθμίσουν την άδειά τους γιατί δεν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία τους με τιμολόγια  παροχής υπηρεσιών.

Επίσης, ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 303/2008 του ΕΚ 842/2006, ο οποίος σχετίζεται άμεσα και με την προστασία του περιβάλλοντος.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

1ον. Υπάρχει η δυνατότητα ερμηνείας του συγκεκριμένου άρθρου του Π.Δ. 87/96 όσον αφορά στην αναβάθμιση των επαγγελματικών αδειών;

2ον. Υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος για τους επαγγελματίες ψυκτικούς που δεν τηρούν τις προϋποθέσεις και δεν έχουν τις απαραίτητες άδειες σύμφωνα με το ισχύον Π.Δ.87/96;

3ον. Για ποιο λόγο ο κανονισμός αριθμ. 303/2008 του ΕΚ 842/2006 δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα, ενώ εφαρμόζεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, όπως στην Κύπρο;