Ερώτηση σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης των θεραπειών ειδικής αγωγής

Ερώτηση σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης των θεραπειών ειδικής αγωγής

Μέχρι και το έτος 2011, η διαδικασία έγκρισης των θεραπειών ειδικής αγωγής (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία κ.λπ.) και της μετέπειτα απόδοσης των δαπανών γινόταν με την προσκόμιση στο Ταμείο βεβαίωσης ιδιώτη ή νοσοκομειακού ιατρού ειδικότητας παιδοψυχιάτρου ή νευρολόγου. Από το 2012, με την ψήφιση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  (Αποφ. Φ.90380/25916/3294 ΦΕΚ 2456/Β΄/3-11-2011) και σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφο 2 «για την έγκριση δαπανών ειδικής αγωγής απαιτείται γνωμάτευση από δημόσιο φορέα, από εξειδικευμένο παιδίατρο ή ψυχίατρο ή νευρολόγο και έγκριση του αρμόδιου ελεγκτή ιατρού».

Αυτό συνεπάγεται ότι, προκειμένου να εγκριθεί η θεραπεία ειδικής αγωγής (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία κλπ) απαιτείται γνωμάτευση από εξειδικευμένο παιδίατρο ή εξειδικευμένο ψυχίατρο ή εξειδικευμένο νευρολόγο, δηλαδή ουσιαστικά από παιδίατρο-αναπτυξιολόγο ή παιδο-ψυχίατρο ή παιδο-νευρολόγο, ειδικότητες ιατρών που δεν υπάρχουν στο Γ.Ν. Λαμίας. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μη γίνεται δεκτή η γνωμάτευση νευρολόγου του Νοσοκομείου (η οποία μέχρι πέρυσι αρκούσε) και να μην εγκρίνονται νέες θεραπείες.

Το γεγονός ότι στο Νομό Φθιώτιδας δεν υπάρχει δημόσιος φορέας (Νοσοκομείο, Κέντρο Ψυχικής Υγείας κ.λπ.) που να διαθέτει ιατρό ειδικότητας παιδιάτρου-αναπτυξιολόγου, παιδο-νευρολόγου ή παιδο-ψυχιάτρου, αναγκάζει και οδηγεί τους γονείς και τα παιδιά τους να ταξιδέψουν εκτός Νομού (στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βόλου ή Λάρισας ή στο Νοσοκομείο Παίδων Αθήνας) προκειμένου να πάρουν την σχετική έγκριση για να λάβουν τις δαπάνες για το έτος 2012. Ωστόσο, τα παραπάνω Κέντρα δεν δέχονται παιδιά από άλλους Νομούς και το Νοσοκομείο Παίδων έχει μακροσκελή λίστα αναμονής, με αποτέλεσμα γονείς και παιδιά να βρίσκονται σε μεγάλη ταλαιπωρία και μεγάλη οικονομική επιβάρυνση.

Όπως αναφέρουν γονείς- ασφαλισμένοι στο πρώην ΤΕΒΕ/ΟΑΕΕ σε ανακοίνωσή τους, έχει διακοπεί η απόδοση δαπανών σε δικαιούχους γονείς παιδιών που είχαν λάβει έγκριση το 2011 για θεραπείες ειδικής αγωγής (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία κλπ), οι οποίες είχαν ισχύ για ένα χρόνο, και προκειμένου να συνεχίσουν να τις εγκρίνουν ζητάνε γνωμάτευση από παιδίατρο-αναπτυξιολόγο ή παιδο-ψυχίατρο ή παιδο-νευρολόγο του Νοσοκομείου Παίδων ή κάποιου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου που να διαθέτει τις αντίστοιχες ειδικότητες ιατρών. Ωστόσο, αντίθετα,  τα πρώην ταμεία ΟΠΑΔ και ΤΥΔΚΥ (τα οποία πλέον έχουν ενσωματωθεί στον ΕΟΠΠΥ όπως και το πρώην ΤΕΒΕ/ΟΑΕΕ) συνεχίζουν να καταβάλλουν τις δαπάνες που αφορούν σε εγκρίσεις του 2011.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο για το εν λόγω ζήτημα;

2. Τι προβλέπεται για την ύπαρξη θέσης στο Γ.Ν Λαμίας ιατρού με την ειδικότητα παιδο-ψυχιάτρου ή παιδο-νευρολόγου, προκειμένου να είναι δυνατή η διαδικασία έγκρισης των θεραπειών ειδικής αγωγής;