Δελτίο Τύπου σχετικά με Ερώτηση για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ....

Δελτίο Τύπου σχετικά με Ερώτηση για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 303/2008 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 842/2006, αναβάθμιση αδειών και μεταβατικό στάδιο για την απόκτηση της άδειας μετά την ανακοίνωση του Π.Δ. 87/96

Ο Βουλευτής Ν. Φθιώτιδας-ΝΔ και Αναπλ. Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας-ΝΔ κ. Χρήστος Σταϊκούρας, κατέθεσε σήμερα, 20/02/2012 Ερώτηση προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 303/2008 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 842/2006, αναβάθμιση αδειών και μεταβατικό στάδιο για την απόκτηση της άδειας μετά την ανακοίνωση του Π.Δ. 87/96. Ειδικότερα, ο κ. Σταϊκούρας αναφέρει:

«Σύμφωνα με το Σωματείο Επαγγελματοβιοτεχνών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Ν. Φθιώτιδας – Βοιωτίας, πολλοί επαγγελματίες ψυκτικοί αντιμετωπίζουν πρόβλημα αναφορικά με την αναβάθμιση της άδειάς τους.

Ειδικότερα, σε ισχύ του Π.Δ. 87/96 πολλοί ψυκτικοί δεν έχουν το δικαίωμα να αναβαθμίσουν την άδειά τους γιατί δεν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία τους με τιμολόγια  παροχής υπηρεσιών.

Επίσης, ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 303/2008 του ΕΚ 842/2006, ο οποίος σχετίζεται άμεσα και με την προστασία του περιβάλλοντος.» Κατόπιν τούτων, ο κ. Σταϊκούρας ερωτά το Υπουργείο α) εάν υπάρχει η δυνατότητα ερμηνείας του συγκεκριμένου άρθρου του Π.Δ. 87/96 όσον αφορά στην αναβάθμιση των επαγγελματικών αδειών, β) εάν υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος για τους επαγγελματίες ψυκτικούς που δεν τηρούν τις προϋποθέσεις και δεν έχουν τις απαραίτητες άδειες σύμφωνα με το ισχύον Π.Δ.87/96 και γ) για ποιο λόγο ο κανονισμός αριθμ. 303/2008 του ΕΚ 842/2006 δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα, ενώ εφαρμόζεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, όπως στην Κύπρο.