Ερώτηση σχετικά με τη στελέχωση της Ογκολογικής Μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας...

Ερώτηση σχετικά με τη στελέχωση της Ογκολογικής Μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με ιατρικό προσωπικό

Σύμφωνα με τη Διοίκηση του ΓΝ Λαμίας, η Ογκολογική Μονάδα του εξυπηρετεί σήμερα 435 ασθενείς από το Νομό Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευρυτανίας, αλλά και από την περιοχή της Λάρισας. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να διπλασιαστεί, καθώς η μετακίνηση των ασθενών προς μονάδες εκτός Φθιώτιδας, δεν καλύπτεται πλέον από τα ασφαλιστικά ταμεία, από τη στιγμή που υπάρχει Μονάδα εντός Νομού.

Επί του παρόντος, η Ογκολογική Μονάδα του ΓΝ Λαμίας λειτουργεί με έναν ιατρό ο οποίος και φέρει τον βαθμό του Επιμελητής Α΄. Ο συγκεκριμένος ιατρός, προτίθεται να κάνει χρήση του νόμιμου δικαιώματος για χορήγηση άδειας ανατροφής από την 1η.2.2012, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε συζητήσεις με νοσηλευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, με σκοπό να συνεχίσει την καριέρα του εκτός Ελλάδας.

Επομένως, από την 1η Φεβρουαρίου η Ογκολογική Μονάδα θα στερείται ιατρού. Η τυχόν διακοπή της λειτουργίας της θα προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση και ταλαιπωρία στους ασθενείς, οι οποίοι αποτελούν μια ιδιαίτερα ευαίσθητη κατηγορία, λόγω της αναγκαστικής μετακίνησής τους, ενώ θα επιβαρύνει και τη λειτουργία των μονάδων στους γειτονικούς Νομούς της Θεσσαλίας ή της Αθήνας.

Επιπρόσθετα, αναφέρεται από τη Διοίκηση του ΓΝ Λαμίας ότι στα πλαίσια του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας η Ογκολογική Μονάδα του ΓΝ Λαμίας αναμένεται να αναβαθμιστεί, και για τον λόγο αυτό στον προτεινόμενο νέο οργανισμό του ιδρύματος προτάθηκε η πρόσθεση τριών (3) επιπλέον θέσεων ιατρών. Δεδομένου όμως ότι ο Οργανισμός δεν έχει ακόμα εγκριθεί και δεν γίνονται προκηρύξεις, η Διοίκηση του ΓΝ Λαμίας σχεδίαζε να λειτουργήσει τη Μονάδα με επικουρικό προσωπικό. Προς το παρόν, δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία προκήρυξης επικουρικού ιατρικού προσωπικού από το Υπουργείο, αλλά ακόμα και όταν γίνει αυτό, δεν είναι βέβαιο ότι θα καλυφθούν οι ανάγκες της Μονάδας, καθώς η πλήρωση των θέσεων επικουρικών ιατρών αποτελεί προϊόν ιδιωτικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Όπως επισημαίνεται από τη Διοίκηση του ΓΝ Λαμίας, ουσιαστική λύση στο εν λόγω πρόβλημα είναι η απόσπαση εξειδικευμένου προσωπικού, που είτε υπηρετεί σε Μονάδες εντός της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας ή στην Αττική, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση του ΓΝ Λαμίας και τον Σύλλογο Καρκινοπαθών του Ν. Φθιώτιδας, η εξεύρεση άμεσης λύσης κρίνεται ως επιβεβλημένη ανάγκη.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο προκειμένου να υπάρξει άμεση στελέχωση με ιατρικό προσωπικό της Ογκολογικής Μονάδας του ΓΝ Λαμίας, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της;