Δελτίο Τύπου σχετικά με Απάντηση σε Ερώτηση για τη λειτουργία της Πανελλήνιας...

Δελτίο Τύπου σχετικά με Απάντηση σε Ερώτηση για τη λειτουργία της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας (ΠΕΛ)

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας και Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας-ΝΔ κ. Χρήστος Σταϊκούρας είχε καταθέσει στις 2/11/2011, Ερώτηση προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αναφορικά με τη λειτουργία της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας (ΠΕΛ). Πιο συγεκριμένα, ερωτούσε το Υπουργείο σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο, σχετικά με την έλλειψη προσωπικού στην ΠΕΛ.

Στην υπ’αριθμ. 1327/2-11-2011 Ερώτηση του κ. Σταϊκούρα σχετικά με τη λειτουργία της ΠΕΛ, το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μεταξύ άλλων, απαντά και με συνημμένο έγγραφο της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «σας ενημερώνουμε ότι στην  Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, η οποία είναι ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, δεν υπηρετεί μόνιμο ή με άλλου είδους σχέση εργασίας προσωπικό πό 1-1-2011. Το εν λόγω ΝΠΔΔ εξέδωσε την αριθμ. 447/3-12/2010 και την αριθμ. 534/10-8-2011 ανακοίνωση-πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων, για τις οποίες όμως δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον. Η ΠΕΛ επανήλθε με το αριθμ. 562/29-9-11 ερώτημά της για τη διάθεση υπαλλήλου της Αποκ. Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς, το οποίο απαντήθηκε με το αριθμ. 61998/11927/8-11-2011 έγγραφό μας, περί μη ύπαρξης πλεονάζοντος προσωπικού στην Αποκ. Διοίκηση, ιδιαίτερα στις υπηρεσίες της Στερεάς Ελλάδας και ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός της».