Αναφορά σχετικά με αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία...

Αναφορά σχετικά με αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) του Ν. Φθιώτιδας

Με την παρούσα αναφορά σας μεταφέρω αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) του Νομού Φθιώτιδας, αναφορικά με τις οικονομικές απαιτήσεις του Συλλόγου από τα Ασφαλιστικά Ταμεία (ΟΠΑΔ, ΟΓΑ, ΙΚΑ, Ταμείο Στρατού, ΟΑΕΕ, ΤΥΠΑΤΕ).

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε επί της εξέλιξης του ζητήματος.