Τοποθέτηση στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων κατά την ενημέρωση από τον Υπουργό Μεταφ....

Τοποθέτηση στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων κατά την ενημέρωση από τον Υπουργό Μεταφ. Υποδ. & Δικτύων για το έργο “Ολοκλήρωση Σήραγγας Καλλιδρόμου – Νέα σιδηροδρομική γραμμή Τιθορέας-Λιανοκλαδίου” (06.12.2011)

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Τα προηγούμενα χρόνια προωθήθηκαν με ταχείς ρυθμούς οδικοί και σιδηροδρομικοί άξονες που για δεκαετίες καρκινοβατούσαν.

Υλοποιήθηκαν και προωθήθηκαν έργα που καθιστούσαν, και μιλάω ως Βουλευτής Φθιώτιδας, το Νομό σημαντικό συγκοινωνιακό και εμπορικό κόμβο.

Όμως, η εικόνα αυτή, τα 2 τελευταία χρόνια, είναι εντελώς διαφορετική.

Οι εργασίες υλοποίησης των έργων καθυστερούν.

Καθυστερήσεις που αγγίζουν, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα όρια της εγκατάλειψης.

Ας επικεντρωθούμε όμως στο Έργο για το οποίο υπήρξε σήμερα η σχετική ενημέρωση από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου.

Ξεκινούμε από τη Σήραγγα του Καλλιδρόμου, η ολοκλήρωση της οποίας προβλέπεται για τον Ιούνιο του 2012:

Μέχρι το Μάιο του 2009 είχαν διανοιχθεί περίπου 13 χλμ. σήραγγας από συνολικά 18,1 χλμ., δηλαδή το 73% του φυσικού αντικειμένου.

Δύο ακριβώς χρόνια αργότερα, το Μάιο του 2011, και μετά από συνεχείς Ερωτήσεις εμού, αλλά και άλλων Συναδέλφων μου από το Νομό (ενδεικτικές ημερομηνίες Ερωτήσεών μου 4.10.2010 και 23.02.2011), το Υπουργείο ενημέρωνε ότι έχουν διανοιχθεί 16,3 χλμ., δηλαδή το 90% του συνολικού αντικειμένου.

Και διαβεβαίωνε ότι οι «οι εργασίες κατασκευής των σιδηροδρομικών έργων υποδομής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, σε όλο το μήκος της γραμμής Τιθορέα – Λιανοκλάδι – Δομοκός».

Όμως, απ’ όσο γνωρίζω, μόνο σε πλήρη εξέλιξη δεν ήταν τα έργα.

Ούτε τα χρονοδιαγράμματα προβλέπεται να τηρηθούν, μεταθέτοντας την ολοκλήρωση για το 2013.

Τα ερωτήματα συνεπώς, που εγείρονται, είναι τα εξής:

1ο. Ποιά ήταν η πρόοδος του έργου στη Σήραγγα το τελευταίο εξάμηνο; Γιατί σταμάτησαν οι εργασίες κατασκευής της Σήραγγας και τι έκανε η προηγούμενη Κυβέρνηση για να το αποτρέψει;

2ο. Επήλθε διακοπή εργασιών λόγω αδυναμίας τακτοποιήσεως του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ);

3ο. Για ποιό λόγο απαιτείται Συμπληρωματική Σύμβαση;

Με ποιόν τρόπο διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον;

Ποιά είναι η δαπάνη του έργου μέχρι σήμερα;

Το συνολικό κόστος της Σήραγγας προβλέπονταν στα 368,42 εκατ. ευρώ. Πόσο προβλέπεται σήμερα;

4ο. Στις 15.4.2011, και σε Απάντηση σχετικής Ερώτησής μου, το Υπουργείο ανέφερεότι «οι αναγκαίες πιστώσεις για την ολοκλήρωση του έργου, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προέρχονται αμιγώς από το ΠΔΕ, συμπεριλαμβάνονταιστο επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΡΓΟΣΕ, που έχει λάβει την έγκριση της Διυπουργικής Επιτροπής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3891/10».

Η δραματική περικοπή του ΠΔΕ το 2011, από πρόβλεψη για 8,5 δισ. ευρώ στον Προϋπολογισμό στα 6,9 δισ. ευρώ, πόσο επηρεάζει την εκτέλεση του έργου;

5ο. Πως διαμορφώνεται ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου; Παραμένει σταθερός;

Πάμε τώρα συνολικά στο έργο Σιδηροδρομική Γραμμή Τιθορέα – Λιανοκλάδι.

Αυτό το έργο αντικαθιστά το ορεινό κομμάτι της μονής γραμμής από Τιθορέα έως Λιανοκλάδι μήκους 56 χλμ. με Νέα Διπλή Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων μήκους 54 χλμ.

Βασικά ενημερωνόμαστε για το 1ο Τμήμα, από το χλμ. 0 μέχρι έως το χλμ. 19, όπου συμπεριλαμβάνεται η Μεγάλη Σήραγγα του Καλλιδρόμου.

Τα ερωτήματα συνεπώς που εγείρονται είναι τα εξής:

1ο. Θα ολοκληρωθεί το έργο, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, μέχρι το Δεκέμβριο του 2013;

Υπάρχουν ερωτήματα όμως και συνολικά για τη Σιδηροδρομική Γραμμή Τιθορέα – Λιανοκλάδι:

1ο: Στο 2ο Τμήμα, από το 19 χλμ. έως το 40 χλμ., στο οποίο και έχει ολοκληρωθεί η υποδομή, τι γίνεται με τα έργα κατασκευής του νέου Σ.Σ. Μώλου;

2ο: Στο 3ο Τμήμα, από το 40 χλμ. έως το 54 χλμ., πως εκτελούνται τα έργα;

Τι ποσοστό έχει υλοποιηθεί; Με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου είχε ολοκληρωθεί το 72,15% μέχρι τον Απρίλιο του 2011.

Τι γίνεται με τα έργα κατασκευής τεχνικού μεριστή διευθέτησης των υδάτων του Σπερχειού ποταμού και της γενικότερης αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής;

3ο. Η εκτίμηση για το συνολικό κόστος της Γραμμής ΤιθορέαςΛιανοκλάδι παραμένει στα 700 εκατ. ευρώ;

Κε. Υπουργέ,

Με την ευκαιρία της παρουσίας σας και της ενημέρωσης επιτρέψτε μου να θέσω και 2 σύντομα ερωτήματα που αφορούν τη Σιδηροδρομική Γραμμή ΛιανοκλάδιΔομοκός, μήκους 52 χλμ.

1ο. Πως εξελίσσονται οι εργασίες στο συγκεκριμένο έργο;

2ο. Ειδικότερα, τι γίνεται με τη διπλή Σήραγγα του Όρους Όθρυος, συνολικού μήκους 6,5 χλμ., που θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από τον περασμένο Απρίλιο (Έναρξη Έργου: 24.04.2007 – Πέρας Έργου: 23.04.2011);

Τι ποσοστό του έργου έχει περαιωθεί;

Θα υπάρξουν συμπληρωματικές συμβάσεις και σε αυτό το έργο;

Η δαπάνη κατασκευής διαμορφώθηκε περίπου στα 210 εκατ. ευρώ (με έκπτωση 35% και αρχικό προϋπολογισμό στα 324 εκατ. ευρώ). Σε τι ύψος θα διαμορφωθεί πλέον;