Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Η 3η Δεκεμβρίου ορίστηκε το 1992 από τη  Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ως Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία.

Η ημέρα αυτή αποτελεί αφορμή για γενικευμένη ευαισθητοποίηση και σεβασμό προς στους συνανθρώπους μας με “ιδιαίτερες ικανότητες”, προκειμένου να υπάρξει η απρόσκοπτη συμμετοχή τους σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής.

Tα τελευταία χρόνια, η παγκόσμια κοινότητα έχει κάνει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία, κυρίως σε νομοθετικό επίπεδο.

Σήμερα, που οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, έχουν έντονο χαρακτήρα, είναι χρέος της Πολιτείας και όλων μας η περαιτέρω κινητοποίηση.

Κινητοποίηση που να διασφαλίζει την αυτονομία των ατόμων με αναπηρία, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξή τους την ισότιμη συμμετοχή τους στη μάθηση, στους θεσμούς, σε υποδομές, αγαθά και υπηρεσίες.