Δελτίο Τύπου σχετικά με τοποθέτηση στην Ενημέρωση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της...

Δελτίο Τύπου σχετικά με τοποθέτηση στην Ενημέρωση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής από τον αρμόδιο Υπουργό για την «Ολοκλήρωση Σήραγγας Καλλιδρόμου – Νέα σιδηροδρομική Γραμμή Τιθορέας-Λιανοκλαδίου»

Ο Βουλευτής της ΝΔ και Αναπληρωτής Τομεάρχης για τον τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας-ΝΔ κ. Χρήστος Σταϊκούρας, τοποθετήθηκε κατά την ενημέρωσης της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής από τον αρμόδιο Υπουργό για την «Ολοκλήρωση Σήραγγας Καλλιδρόμου – Νέα σιδηροδρομική Γραμμή Τιθορέας-Λιανοκλαδίου» και έθεσε συγκεκριμένες ερωτήσεις για την πορεία των εν λόγω έργων. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, ανέφερε:

«Τα προηγούμενα χρόνια προωθήθηκαν με ταχείς ρυθμούς οδικοί και σιδηροδρομικοί άξονες που για δεκαετίες καρκινοβατούσαν. Υλοποιήθηκαν και προωθήθηκαν έργα που καθιστούσαν- και μιλάω ως Βουλευτής Φθιώτιδας- το Νομό σημαντικό συγκοινωνιακό και εμπορικό κόμβο. Όμως, η εικόνα αυτή, τα 2 τελευταία χρόνια, είναι εντελώς διαφορετική. Οι εργασίες υλοποίησης των έργων καθυστερούν. Καθυστερήσεις που αγγίζουν, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα όρια της εγκατάλειψης.

Ας επικεντρωθούμε όμως στο Έργο, για το οποίο υπήρξε σήμερα η σχετική ενημέρωση από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου. Ξεκινούμε από τη Σήραγγα του Καλλιδρόμου, η ολοκλήρωση της οποίας προβλέπεται για τον Ιούνιο του 2012. Μέχρι το Μάιο του 2009 είχαν διανοιχθεί περίπου 13 χλμ. σήραγγας από συνολικά 18,1 χλμ., δηλαδή το 73% του φυσικού αντικειμένου. Δύο ακριβώς χρόνια αργότερα, το Μάιο του 2011, και μετά από συνεχείς Ερωτήσεις εμού, αλλά και άλλων Συναδέλφων μου από το Νομό (ενδεικτικές ημερομηνίες Ερωτήσεών μου 4.10.2010 και 23.02.2011), το Υπουργείο ενημέρωνε ότι έχουν διανοιχθεί 16,3 χλμ., δηλαδή το 90% του συνολικού αντικειμένου. Και διαβεβαίωνε ότι οι «οι εργασίες κατασκευής των σιδηροδρομικών έργων υποδομής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, σε όλο το μήκος της γραμμής Τιθορέα – Λιανοκλάδι – Δομοκός». Όμως, απ’ όσο γνωρίζω, μόνο σε πλήρη εξέλιξη δεν ήταν τα έργα. Ούτε τα χρονοδιαγράμματα προβλέπεται να τηρηθούν, μεταθέτοντας την ολοκλήρωση για το 2013. Τα ερωτήματα συνεπώς, που εγείρονται, είναι τα εξής:

  • Ποιά ήταν η πρόοδος του έργου στη Σήραγγα το τελευταίο εξάμηνο; Γιατί σταμάτησαν οι εργασίες κατασκευής της Σήραγγας και τι έκανε η προηγούμενη Κυβέρνηση για να το αποτρέψει;
  • Επήλθε διακοπή εργασιών λόγω αδυναμίας τακτοποιήσεως του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ);
  • Για ποιό λόγο απαιτείται Συμπληρωματική Σύμβαση; Με ποιόν τρόπο διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον; Ποιά είναι η δαπάνη του έργου μέχρι σήμερα; Το συνολικό κόστος της Σήραγγας προβλέπονταν στα 368,42 εκατ. ευρώ. Πόσο προβλέπεται σήμερα;
  • Στις 15.4.2011, και σε Απάντηση σχετικής Ερώτησής μου, το Υπουργείο ανέφερε ότι «οι αναγκαίες πιστώσεις για την ολοκλήρωση του έργου, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προέρχονται αμιγώς από το ΠΔΕ, συμπεριλαμβάνονται στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΡΓΟΣΕ, που έχει λάβει την έγκριση της Διυπουργικής Επιτροπής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3891/10». Η δραματική περικοπή του ΠΔΕ το 2011, από πρόβλεψη για 8,5 δισ. ευρώ στον Προϋπολογισμό στα 6,9 δισ. ευρώ, πόσο επηρεάζει την εκτέλεση του έργου;
  • Πως διαμορφώνεται ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου; Παραμένει σταθερός;»

Επιπρόσθετα, ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας διατύπωσε ερωτήματα και για το σύνολο της Σιδηροδρομικής Γραμμής Τιθορέα – Λιανοκλάδι, επισημαίνοντας ότι: «Αυτό το έργο αντικαθιστά το ορεινό κομμάτι της μονής γραμμής από Τιθορέα έως Λιανοκλάδι μήκους 56 χλμ. με Νέα Διπλή Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων μήκους 54 χλμ. Βασικά ενημερωνόμαστε για το 1ο Τμήμα, από το χλμ. 0 μέχρι έως το χλμ. 19, όπου συμπεριλαμβάνεται η Μεγάλη Σήραγγα του Καλλιδρόμου. Τα ερωτήματα συνεπώς που εγείρονται είναι τα εξής:

  • Θα ολοκληρωθεί το έργο, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, μέχρι το Δεκέμβριο του 2013;
  • Στο 2ο Τμήμα, από το 19 χλμ. έως το 40 χλμ., στο οποίο και έχει ολοκληρωθεί η υποδομή, τι γίνεται με τα έργα κατασκευής του νέου Σ.Σ. Μώλου;
  • Στο 3ο Τμήμα, από το 40 χλμ. έως το 54 χλμ., πως εκτελούνται τα έργα; Τι ποσοστό έχει υλοποιηθεί; Με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου είχε ολοκληρωθεί το 72,15% μέχρι τον Απρίλιο του 2011. Τι γίνεται με τα έργα κατασκευής τεχνικού μεριστή διευθέτησης των υδάτων του Σπερχειού ποταμού και της γενικότερης αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής;
  • Η εκτίμηση για το συνολικό κόστος της Γραμμής Τιθορέας – Λιανοκλάδι παραμένει στα 700 εκατ. ευρώ;»

Τέλος, έθεσε ερωτήματα σχετικά με τη Σιδηροδρομική Γραμμή Λιανοκλάδι – Δομοκός, μήκους 52 χλμ. και για την εξέλιξη των εργασιών στο συγκεκριμένο έργο, τονίζοντας ειδικότερα: «Τι γίνεται με τη διπλή Σήραγγα του Όρους Όθρυος, συνολικού μήκους 6,5 χλμ., που θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από τον περασμένο Απρίλιο (Έναρξη Έργου: 24.04.2007 – Πέρας Έργου: 23.04.2011); Τι ποσοστό του έργου έχει περαιωθεί; Θα υπάρξουν συμπληρωματικές συμβάσεις και σε αυτό το έργο; Η δαπάνη κατασκευής διαμορφώθηκε περίπου στα 210 εκατ. ευρώ (με έκπτωση 35% και αρχικό προϋπολογισμό στα 324 εκατ. ευρώ). Σε τι ύψος θα διαμορφωθεί πλέον;».