Ερώτηση σχετικά προβλήματα από την επιβολή ΕΦΚ στο φυσικό αέριο σε βιομηχανία...

Ερώτηση σχετικά προβλήματα από την επιβολή ΕΦΚ στο φυσικό αέριο σε βιομηχανία λιπασμάτων της Βορείου Ελλάδας

Σύμφωνα με το Σύλλογο Υπαλλήλων & Εργατοτεχνιτών της Βιομηχανίας Λιπασμάτων Νέα Καρβάλης Καβάλας, αυτή είναι η μοναδική λιπασματοβιομηχανία της χώρας, με ενεργό ρόλο στον πρωτογενή παραγωγικό τομέα μιας και λειτουργεί επ’ ωφελεία των αγροτών προσφέροντάς τους ποιοτικά λιπάσματα σε ανταγωνιστικές τιμές. Παράλληλα, η εταιρεία έχει να επιδείξει εξαγωγική δραστηριότητα, διαθέτοντας το 50% της παραγωγής της στο εξωτερικό, συμβάλει στην τόνωση της απασχόλησης της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Ελλάδας όπου δραστηριοποιείται με 1.300 εργαζόμενους, οι οποίοι συνεισφέρουν με τη σειρά τους στην «τόνωση» της πραγματικής οικονομίας της περιοχής, και τέλος συνδράμει, μέσω πληρωμής φόρων, στην ανάταξη και ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Από το 2009, στην εταιρεία τέθηκε σε εφαρμογή 10ετές πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ενώ παράλληλα ελήφθησαν και μέτρα εξυγίανσής της, τα οποία άρχισαν δειλά να αποδίδουν.

Όμως, το γεγονός ότι το 40% του κόστους παραγωγής της εταιρείας είναι το φυσικό αέριο (ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αμμωνίας και όχι ως καύσιμο) σε συνδυασμό με το ότι η τιμή της αγοράς του ήταν ήδη (πριν την επιβολή του ΕΦΚ) υψηλότερη σε ποσοστό 15% από την τιμή των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν ως αποτέλεσμα (μετά την επιβολή του ΕΦΚ) η διαφορά στην τιμή αγοράς να διαμορφώνεται πλέον στην τάξη του 30%. Να σημειωθεί ότι τα περισσότερα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιβάλουν ΕΦΚ στο φυσικό αέριο και όσα επιβάλουν περιορίζονται στο ελάχιστο ύψος που προβλέπουν οι κοινοτικές οδηγίες.

Υπολογίζεται ότι η επιβολή ΕΦΚ στο φυσικό αέριο θα επιβαρύνει την εταιρεία με ένα ποσό της τάξης των 9.000.000 ευρώ ετησίως, με αποτέλεσμα την εξάλειψη της ανταγωνιστικότητας του παραγόμενου προϊόντος τόσο στην εγχώρια όσο και στην εξωτερική αγορά, γεγονός που θα οδηγήσει σε αθρόες εισαγωγές φθηνότερων λιπασμάτων από χώρες που δεν επιβάλουν ΕΦΚ και σε παύση της εξαγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας με ότι αυτό συνεπάγεται για την επιβάρυνση του εμπορικού ισοζυγίου.

Σε μία εποχή που η ανάπτυξη και η προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων είναι ύψιστης σημασίας για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, η επιπλέον επιβάρυνση του κόστους λειτουργίας των υφιστάμενων λιγοστών παραγωγικών μονάδων της χώρας, θα οδηγήσει αναπόφευκτα στη διακοπή της λειτουργίας τους, τη στιγμή μάλιστα που σε γειτονικές χώρες (π.χ. Τουρκία) λειτουργούν 27 παρόμοια εργοστάσια.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

1. Τι προτίθεται να πράξει το Υπουργείο για την αποφυγή μιας τέτοιας δυσμενούς εξέλιξης;

2. Εξετάζεται το ενδεχόμενο αναθεώρησης της επιβολής ΕΦΚ στο φυσικό αέριο στις βιομηχανίες;