Ερώτηση σχετικά με το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”

Ερώτηση σχετικά με το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» αποτελεί ένα πλαίσιο ενεργειών πρωτοβάθμιας φροντίδας ατόμων της τρίτης ηλικίας, που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και ατόμων με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα. Δίνει προτεραιότητα σε αυτούς που ζουν μόνοι τους ή που δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες. Χρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους και αποτελεί ένα από τα λίγα προγράμματα που χαίρουν της εκτίμησης του μέσου πολίτη αλλά και των επωφελούμενων ατόμων από την δράση του, τα οποία υπολογίζονται σε πάνω από 100.οοο.

Σήμερα, τέλη Νοέμβρη του 2011,  απασχολούνται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» περίπου 3.800 άτομα, τα οποία έχουν προσληφθεί μέσω της διαδικασίας του ΑΣΕΠ.  Παράλληλα με την εργασία τους στο πρόγραμμα, είναι ενταγμένα και στις αντίστοιχες κοινωνικές δομές των δήμων  ανά την Ελλάδα.

Ωστόσο, οι συμβάσεις εργασίας τους  λήγουν στις 31/12/2011, χωρίς να γνωρίζουν εάν και για πόσο πρόκειται να ανανεωθούν. Με την μη-λήψη απόφασης σχετικά με το εργασιακό τους μέλλον, οι εργαζόμενοι έχουν περιέλθει σε κατάσταση αβεβαιότητας αλλά και ανησυχίας. Επιπλέον τίθεται υπό αμφιβολία και το μέλλον του ίδιου του προγράμματος.

Κατόπιν τούτων,

Ερωτώνται

οι κ.κ. Υπουργοί:

Δεδομένου ότι και κατά το προηγούμενο έτος υπήρξαν ανησυχίες σχετικά με την χρηματοδότηση και το μέλλον του προγράμματος, πρόκειται να ανανεωθούν οι συμβάσεις των εργαζομένων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και αν ναι, ποια θα είναι η χρονική τους διάρκεια;