Ερώτηση σχετικά με συγχώνευση του Ειρηνοδικείου Αμφίκλειας στο Ν. Φθιώτιδας

Ερώτηση σχετικά με συγχώνευση του Ειρηνοδικείου Αμφίκλειας στο Ν. Φθιώτιδας

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προχωρά σε συγχωνεύσεις ανενεργών ή υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων σε όλη τη χώρα στο πλαίσιο, όπως ισχυρίζεται, εξορθολογισμού της λειτουργίας αυτών. Στα κριτήρια συγχώνευσης, μεταξύ άλλων, λαμβάνονται υπόψιν η δικαστηριακή ύλη, οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και οι συνθήκες προσβασιμότητας στις ως άνω υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο αυτό, και συγκεκριμένα για το Ν. Φθιώτιδας, μεταξύ άλλων, σχεδιάζει και τη συγχώνευση του Ειρηνοδικείου Αμφίκλειας.

Το Ειρηνοδικείο Αμφίκλειας λειτουργεί πάνω από 150 χρόνια, με πλήρες αρχείο δικαστικών υποθέσεων από το 1832.

Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πολιτικών, ποινικών (μεταβατικά μονομελή) υποθέσεων, προανακρίσεων, πταισμάτων, διαταγών πληρωμής και πάσης φύσεως διοικητικών υποθέσεων πολιτών του νέου καλλικρατικού Δήμου, Αμφίκλειας–Ελάτειας, της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Λοκρίδας, αλλά και περιοχών της όμορης Φωκίδας (π.χ. Πολύδροσο).

Στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο του αρμόδιου Υπουργείου (δεν επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό με υπέρογκα έξοδα ενοικίου) και στελεχώνεται από μόνιμο προσωπικό.

Σημειώνεται δε, ότι οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της περιοχής σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τους χειμερινούς μήνες καθιστούν αναγκαία τη λειτουργία του, δεδομένων των δυσκολιών στις συνθήκες προσβασιμότητας σε άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες του Νομού.

Από τα ως άνω, συνάγεται ότι το Ειρηνοδικείο Αμφίκλειας πληρεί τα κριτήρια βιωσιμότητας και τις προϋποθέσεις που καθιστούν δυνατή τη διατήρησή του στην περιοχή.

Κατόπιν τούτων,

 Ερωτάται

ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο σχετικά με το Ειρηνοδικείο Αμφίκλειας; Εξετάζεται το ενδεχόμενο να διατηρηθεί;