Ερώτηση σχετικά με προκαταβολή Ενιαίας Ενίσχυσης σε παραγωγούς αγροτικών προϊόντων

Ερώτηση σχετικά με προκαταβολή Ενιαίας Ενίσχυσης σε παραγωγούς αγροτικών προϊόντων

Ανησυχία στις τάξεις των παραγωγών αγροτικών προϊόντων έχει προκληθεί λόγω της καθυστέρησης πληρωμής προκαταβολής της Ενιαίας Αγροτικής Ενίσχυσης. Ως γνωστόν, το ποσοστό της προκαταβολής ανέρχεται στο 50% της συνολικής ενίσχυσης. Κατά τα τελευταία χρόνια, οι προκαταβολές καταβάλλονταν περί τα μέσα του μηνός Οκτωβρίου, δίνοντας προσωρινή λύση στα προβλήματα ρευστότητας των παραγωγών.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περίπου 693.000 αγρότες αναμένουν την προκαταβολή, κάποιοι από τους οποίους (παραγωγοί δημητριακών) βρίσκονται σε προετοιμασία της διαδικασίας σποράς. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις αγροτικών προϊόντων (παραγωγή ελιάς), οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες έχουν οδηγήσει τους παραγωγούς σε λιγοστά έσοδα ή ακόμα και σε αδυναμία πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών

Βάσει στατιστικών στοιχείων των προηγουμένων ετών, το ποσό προκαταβολής υπολογίζεται από τον Οργανισμό Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων σε περίπου 1 δισ. ευρώ.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

1. Γιατί έχει υπάρξει καθυστέρηση στην πληρωμή προκαταβολής της Ενιαίας Ενίσχυσης και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να καταβληθεί;

2. Πότε εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της;