Δελτίο Τύπου σχετικά με την κατάθεση Ερώτησης για τη λειτουργία της Πανελλήνιας...

Δελτίο Τύπου σχετικά με την κατάθεση Ερώτησης για τη λειτουργία της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας

Ο Βουλευτής της ΝΔ και Αναπληρωτής Τομεάρχης για τον τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας-ΝΔ κ. Χρήστος Σταϊκούρας, κατέθεσε στις 02/11/2011 Ερώτηση με θέμα  «Λειτουργία της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας (ΠΕΛ)».

Στη ερώτηση αναφέρονται τα κάτωθι:

«Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας κ. Ιωάννη Γρανίτσα, η ΠΕΛ βρίσκεται χωρίς προσωπικό, μόνιμο ή με άλλη σχέση εργασίας από τις 31.12.2010, λόγω συνταξιοδότησης των υπαλλήλων που υπηρετούσαν.

Παρά τις μέχρι σήμερα ενέργειες της Διοίκησης της ΠΕΛ (η οποία είναι ΝΠΔΔ) για την κάλυψη της υπηρεσίας με προσωπικό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δεν έχει υπάρξει αποτέλεσμα.

Η ΠΕΛ, η οποία διανύει το 45ο έτος λειτουργίας της, καλύπτει από 01.01.2011 στοιχειωδώς τις ανάγκες της χάρη στην οικειοθελή διάθεση πρώην εργαζομένων».

Κατόπιν τούτων,

ο κος Σταϊκούρας ερωτά:

1. «Είναι ενήμερο το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας σχετικά με την έλλειψη προσωπικού στην ΠΕΛ;

2. «Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο ώστε αυτή να λειτουργήσει εύρυθμα;».