Τηλεφωνική παρέμβαση στην εκπομπή της ΝΕΤ “Πρωινή ενημέρωση” – 27.10.2011 (1)

Τηλεφωνική παρέμβαση στην εκπομπή της ΝΕΤ “Πρωινή ενημέρωση” – 27.10.2011 (1)

Τηλεφωνική παρέμβαση στην εκπομπή της ΝΕΤ “Πρωινή ενημέρωση” – 27.10.2011 (1)