Δελτίο Τύπου σχετικά με Απάντηση σε Ερώτηση για την μετεγκατάσταση επιχειρήσεων

Δελτίο Τύπου σχετικά με Απάντηση σε Ερώτηση για την μετεγκατάσταση επιχειρήσεων

Ο Βουλευτής της ΝΔ και Αναπληρωτής Τομεάρχης του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας-ΝΔ κ. Χρήστος Σταϊκούρας κατέθεσε στις 31/8/2011 ερώτηση με θέμα «Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Επιχειρήσεων».

Σε απάντηση του το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναφέρει τα κάτωθι:

«Σε απάντηση της παραπάνω ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Χ. Σταϊκούρας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η ΓΓΒ στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (ΕΠ.ΑΝ. ΙΙ) επεξεργάζεται προκήρυξη προγράμματος με τίτλο «Μετεγκατάσταση-Ενίσχυση της μετεγκατάστασης επιχειρήσεων σε Επιχειρηματικά Πάρκα» με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσα από τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν, δεδομένου ότι θα λειτουργήσουν σε οργανωμένους χώρους, καθώς και την αντιμετώπιση των οχλήσεων που δημιουργούν και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εγκαταστημένες εντός αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Όσον αφορά στην τιμή απόκτησης γης στις ΒIΠΕ, σας ενημερώνουμε ότι η ΓΓΒ δεν είναι αρμόδια για τον καθορισμό της, καθώς η διαχείριση τους αποτελεί ιδιωτική πρωτοβουλία και το Υπουργείο μας δεν μπορεί να παρέμβει σε αυτό.

Αναφορικά με το ποσοστό επιχορήγησης, αυτό καθορίζεται από την Κοινοτική Νομοθεσία και συγκεκριμένα βάσει του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων. Για τον Νομό Φθιώτιδας ανέρχεται σε 35% για μικρές επιχειρήσεις και 25% για μεσαίες».