Δελτίο Τύπου σχετικά με Απάντηση σε Ερώτηση για τη στήριξη των βαμβακοπαραγωγών...

Δελτίο Τύπου σχετικά με Απάντηση σε Ερώτηση για τη στήριξη των βαμβακοπαραγωγών του Ν. Φθιώτιδας

Ο Βουλευτής της ΝΔ και Αναπληρωτής Τομεάρχης για τον τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας-ΝΔ κ. Χρήστος Σταϊκούρας, κατέθεσε στις 7/9/2011 ερώτηση με θέμα «Στήριξη βαμβακοπαραγωγών Ν. Φθιώτιδας».

Σε απάντηση του το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρει τα κάτωθι:

« Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Χ. Σταϊκούρας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Α. Οι ζημιές από το πράσινο σκουλήκι δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τους κανονισμούς του Ε.Λ.Γ.Α., ούτε προβλέπεται στους εν λόγω Κανονισμούς διαδικασία κατ’ εξαίρεση αποζημιώσεων.

Όπως είναι γνωστό, για την αντιμετώπιση της εντομολογικής προσβολής υπάρχουν τόσο περιληπτικά όσο και κατασταλτικά μέτρα. Στις περιπτώσεις, όμως, που παρατηρείται έξαρση του φαινομένου, η οποία οφείλεται σε καιρικές συνθήκες, οι ζημιές μπορούν υπό προϋποθέσεις, να ενταχθούν σε πρόγραμμα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόγραμμα Ν414/2007-(Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων ΦΕΚ 628/Β΄/9.4.2008)- προκειμένου οι εν λόγω ζημιές να ενταχθούν σε πρόγραμμα οικονομικών ενισχύσεων, θα πρέπει:

  • Nα τεκμηριώνεται επιστημονικά-γνωμάτευση ειδικευμένου φορέα- ότι οι προσβολές οφείλονται σε συγκεκριμένη φυτική ασθένεια, η οποία προήλθε από δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
  • Τα μετεωρολογικά δεδομένα να επιβεβαιώνουν τον χαρακτηρισμό των καιρικών συνθηκών ως δυσμενών, γεγονός το οποίο καθιστούσε αδύνατη την αντιμετώπιση της ασθένειας
  • Το επίπεδο ζημιών από την ασθένεια αυτή να φθάνει ένα κατώτατο όριο 30% της κανονικής παραγωγής του Νομού (σύγκριση με την μέση παραγωγή της τριετίας, πριν το έτος ζημιάς).

Επισημαίνεται ότι ο Ε.Λ.Γ.Α. παρακολουθεί την εξέλιξη της προσβολής σε διάφορες καλλιέργειες γεωγραφικών περιοχών της χώρας.

Β. Σχετικά με τη συνδεδεμένη με την παραγωγή ενίσχυση βάμβακος, επισημαίνεται ότι η βασικότερη προϋπόθεση για την χορήγηση της, είναι η συγκομιδή ποσότητας βαμβακιού ίσης τουλάχιστον με εκείνη που αντιστοιχεί στην ελάχιστη στρεμματική απόδοση της καλλιεργητικής ζώνης, στην οποία εντάσσονται τα δηλωθέντα αγροτεμάχια.

Επιπλέον, για τις περιπτώσεις που λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. ξηρασία, βροχοπτώσεις κλπ.) ο παραγωγός δεν συγκόμισε την απαιτούμενη ελάχιστη στρεμματική απόδοση, κατά την επεξεργασία των πληρωμών, λαμβάνεται υπόψη σχετικό αρχείο του ΕΛΓΑ με τα αποτελέσματα των ελέγχων και στις ποσότητες του σύσπορου βάμβακος που παραδίδει ο παραγωγός, προστίθενται και οι ποσότητες σύσπορου βάμβακος που εκτιμήθηκαν ως ζημιές από τον ΕΛΓΑ».