Δελτίο Τύπου σχετικά με Απάντηση σε Ερώτηση για τα προβλήματα των ελαιοπαραγωγών...

Δελτίο Τύπου σχετικά με Απάντηση σε Ερώτηση για τα προβλήματα των ελαιοπαραγωγών του Νομού Φθιώτιδας

Ο Βουλευτής της ΝΔ και Αναπληρωτής Τομεάρχης για τον τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας-ΝΔ κ. Χρήστος Σταϊκούρας, κατέθεσε στις 10/10/2011 Ερώτηση με θέμα  «Προβλήματα Ελαιοπαραγωγών Νομού Φθιώτιδας».

Στη ερώτηση αναφέρονται τα κάτωθι:

«Σύμφωνα με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Στυλίδας, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά το τρέχον έτος αλλά και των ανταγωνιστικών στρεβλώσεων της εγχώριας αγοράς, οι ελαιοπαραγωγοί του Δημοτικού Διαμερίσματος Στυλίδας  βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική θέση.

Σύμφωνα με τον Νόμο 3877/2010 (ΦΕΚ Α 160), οι παραγωγοί οφείλουν να καταβάλλουν τις εισφορές που τους αναλογούν στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), το αργότερο ένα μήνα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής. Ωστόσο, ένα υψηλό ποσοστό των δραστηριοποιούμενων παραγωγών αδυνατεί να καταβάλλει την εισφορά. Εξαιτίας μάλιστα της έλλειψης εσόδων, οι ίδιοι στηρίζονται στην εκταμίευση της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης για το προϊόν τους, όπως αυτή προβλέπεται από τον σχετικό εκτελεστικό κανονισμό αρ. 784/2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Δεδομένων των συνθηκών, η Ε.Α.Σ. Στυλίδας ζητά να μην αφαιρεθεί η εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. από την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης, αλλά να κρατηθεί εξ’ολοκλήρου από την εξόφληση της, ώστε να διευκολυνθούν οικονομικά οι δικαιούχοι».

Κατόπιν τούτων,

ο κος Σταϊκούρας ερωτά:  «Πώς προτίθεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να συμβάλλει στην οικονομική διευκόλυνση των ελαιοπαραγωγών του νομού Φθιώτιδας, δεδομένης της δυσχερούς θέσεως στην οποία βρίσκονται;».