Εγκρίθηκε το σ/ν για την εποπτεία των τραπεζών – Έθνος

Εγκρίθηκε το σ/ν για την εποπτεία των τραπεζών – Έθνος

Εγκρίθηκε το σ/ν για την εποπτεία των τραπεζών Έθνος Σταϊκούρα τα παραπάνω έχουν "ορατές δυσμενείς συνέπειες" στη ρευστότητα, στην αποδοτικότητα και στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, εν αναμονή μάλιστα "της αποτίμησης των ζημιών που θα υποστούν οι τράπεζες από τη ... και ακόμα περισσότερα »