Δελτίο Τύπου σχετικά με Απάντηση σε Ερώτηση για την παροχή διευκολύνσεων στην...

Δελτίο Τύπου σχετικά με Απάντηση σε Ερώτηση για την παροχή διευκολύνσεων στην εξόφληση λογαριασμών ρεύματος του Δήμου Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου

Ο Βουλευτής Νομού Φθιώτιδας Νέας Δημοκρατίας και Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα της Οικονομίας ΝΔ κος Χρήστος Σταϊκούρας κατέθεσε ερώτηση στις 7/7/2011 σχετικά με την Παροχή Διευκολύνσεων στην εξόφληση των λογαριασμών ρεύματος του Δήμου Μώλου–Αγ. Κωνσταντίνου.

Στις 1/8/2011 σε απάντηση στο ερώτημα του, απεστάλη απάντηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«…Αναφορικά με το θέμα της ένταξης του πρώην Δήμου Καμμένων Βούρλων (νυν Δήμος Μώλου-Αγ.Κωνσταντίνου ) στο σύστημα συνείσπραξης των Δημοτικών Τελών μέσω λογαριασμών της ΔΕΗ, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και έχουν χορηγήσει τα απαιτούμενα ηλεκτρονικά αρχεία στον υπόψη Δήμο για την συμπλήρωση τους με τα απαραίτητα στοιχεία των δημοτών του προκειμένου να γίνει η σχετική ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος έκδοσης των λογαριασμών ρεύματος . Ως  εκ τούτου η όποια καθυστέρηση στην οριστική διευθέτηση του ζητήματος, οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα του συγκεκριμένου Δήμου…».

«…σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Μώλου-Αγ.Κωνσταντίνου στην εξόφληση των λογαριασμών ρεύματος, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα εξής: οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιχείρησης και κυρίως τα καταστήματα μας πανελλαδικά, αντιμετωπίζουν με την δέουσα προσοχή όλα τα αιτήματα πελατών μας ή φορέων που τους εκπροσωπούν για ρύθμιση των οφειλών τους, στις περιπτώσεις που αδυνατούν να εξοφλήσουν εφάπαξ τους λογαριασμούς ρεύματος. Ιδιαιτέρως μάλιστα κατά την τρέχουσα περίοδο, οι υπηρεσίες μας λαμβάνοντας υπόψη τα επιπρόσθετα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τόσο οι επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, προβαίνουν στις ευνοϊκότερες, κατά το δυνατόν ρυθμίσεις των οφειλών τους.

Στο ως άνω πλαίσιο, στο Δήμο Καμμένων Βούρλων (νυν Δήμο Μώλου-Αγ.Κωνσταντίνου) έχουν γίνει αρκετές φορές κατά το παρελθόν διευκολύνσεις στην εξόφληση των λογαριασμών ρεύματος, πλην όμως ο υπόψη Δήμος κατά κανόνα δεν ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του, με αποτέλεσμα την συσσώρευση των οφειλών, οι οποίες σήμερα ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 341.000 ευρώ περίπου.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Καμμένων Βούρλων, τα τελευταία χρόνια δεν πραγματοποιούσε συστηματικές πληρωμές για τη διευθέτηση του χρέους του, αλλά μόνον τμηματικές πληρωμές και αυτές κατόπιν προειδοποιητικών εγγράφων, ανακοινώσεων και εξώδικων επιστολών της υπηρεσίας μας για διακοπή ρεύματος. Επιπλέον σημειώνεται ότι ακόμα δεν έχει διευθετηθεί το θέμα της ένταξης του πρώην Δήμου Καμμένων Βούρλων στο σύστημα συνείσπραξης  των Δημοτικών Τελών μέσω ΔΕΗ, προκειμένου να συμψηφίζονται οι οφειλές του με τα εισπραττόμενα από τη ΔΕΗ ποσά, όπως γίνεται με όλους σχεδόν τους Δήμους πανελλαδικά, παρά τις κατά σειρά τα τελευταία έτη γραπτές διαβεβαιώσεις του Δήμου προς τούτο.

Μετά τα παραπάνω, όπως γίνεται αντιληπτό δεν ήταν δυνατόν να ικανοποιηθεί το αίτημα του Δήμου Μώλου-Αγ. Κωνσταντίνου για έγκριση του διακανονισμού που πρότεινε με τη β’σχετική επιστολή του για δόσεις με μηνιαία καταβολή ποσού 5.000 ευρώ προς εξόφληση της ως άνω παλαιότερης οφειλής.

Παρά ταύτα όμως, αντιλαμβανόμενοι τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο υπόψη Δήμος, όπως αυτά διατυπώνονται με τη β’ σχετική επιστολή του, εγκρίναμε στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, εκ νέου ρύθμιση για σταδιακή εξόφληση της οφειλής ως ακολούθως:

-Άμεση καταβολή 90.000 ευρώ

-Καταβολή του υπολοίπου σε 6 μηνιαίες ισόποσες δόσεις, με παράλληλη εξόφληση των τρεχόντων λογαριασμών…».