Δελτίο Τύπου σχετικά με Απάντηση σε Ερώτηση για την έγκαιρη πρόσληψη εποχικού...

Δελτίο Τύπου σχετικά με Απάντηση σε Ερώτηση για την έγκαιρη πρόσληψη εποχικού προσωπικού στις Ιαματικές Πηγές Υπάτης και Θερμοπυλών

Ο Βουλευτής Νομού Φθιώτιδας Νέας Δημοκρατίας και Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα της Οικονομίας ΝΔ κος Χρήστος Σταϊκούρας κατέθεσε ερώτηση στις 31/5/2011 σχετικά με την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στις Ιαματικές Πηγές Υπάτης και Θερμοπυλών.

Στις 28.07.2011 απεστάλη απάντηση από τoν Διευθύνοντα Σύμβουλο των Ελληνικών Τουριστικών Ακινήτων ΑΕ, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«…η Ε.Τ.Α. Α.Ε. προέβη εγκαίρως στον προγραμματισμό των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης των υποδομών στα δύο υποκαταστήματα Ι. Π. Υπάτης και Ι. Π. Θερμοπυλών, καθώς και στις διαδικασίες πρόσληψης εποχικού προσωπικού, αναγνωρίζοντας την ανάγκη να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και ομαλή λειτουργία των δύο Ιαματικών Πηγών στη Φθιώτιδα, οι οποίες αφ’ενός έχουν καίρια σημασία για την τοπική οικονομία αφ’ετέρου προσδίδουν συγκριτικό πλεονέκτημα στο τουριστικό προϊόν της περιοχής. Μετά από τις απαραίτητες ενέργειες της Ε.Τ.Α. Α.Ε. και παρόλο που εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού, έχει τεθεί ήδη σε λειτουργία από τις 06.06.11 η Ιαματική Πηγή Υπάτης, ενώ η Ιαματική Πηγή Θερμοπυλών αναμένεται να λειτουργήσει αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι εν λόγω απαραίτητες διαδικασίες.

Ειδικότερα για την εύρυθμη λειτουργία των Υποκαταστημάτων: «Ιαματική Πηγή Υπάτης» και «Ιαματική Πηγή Θερμοπυλών» η Ε.Τ.Α. Α.Ε. έχει προβεί ως σήμερα στις ακόλουθες ενέργειες:

Στο υποκατάστημα της εταιρείας «Ιαματική Πηγή Υπάτης» απασχολούνται δύο (2) εργαζόμενοι καθ’όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ στο Υποκατάστημα «Ιαματική Πηγή Θερμοπυλών» απασχολούνται επίσης δύο (2) εργαζόμενοι καθ’ολη τη διάρκεια του έτους. Για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των ανωτέρω υποκαταστημάτων, το οποίο λειτουργεί σε εποχική βάση, τους θερινούς μήνες προσλαμβάνεται εποχικό προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/94, όπως ισχύει, κατόπιν έγκρισης από την Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, όπως προβλέπουν οι ειδικές διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 33 του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194/Α/25.9.2008).

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου για την έγκαιρη έκδοση της ως άνω απαιτούμενης Εγκριτικής Απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Τ.Α. Α.Ε., κατά την υπ.αριθμόν 341/18.1.2011. συνεδρίασή του ενέκρινε τον έτησιο Προγραμματισμό Προσλήψεων Προσωπικού (297 άτομα) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994, μεταξύ των οποίων και είκοσι (20) ατόμων, ως εποχικό προσωπικό στην ιαματική πηγή Υπάτης και οκτώ (8) ατόμων στην Ιαματική Πηγή Θερμοπυλών.

Σε εκτέλεση της ανωτέρω, η ΕΤΑ απέστειλε εγκαίρως την 25η Ιανουαρίου 2011, το υπ. αριθ. 361/25.1.2011 (Α.Π. ΥΠ.ΠΟ.Τ. 93/25.1.2011), έγγραφο με το οποίο εστάλησαν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού (Γενική Γραμματεία Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής), όλα τα απαραίτητα στοιχεία  που αφορούν  στον προγραμματισμό των προσλήψεων εποχικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ έτους 2011, για τις ανάγκες όλων των Υποκαταστημάτων της Εταιρίας.

Ενώ, εκτίμηση της Εταιρίας μας ήταν, ότι η διαδικασία θα ολοκληρωνόταν έγκαιρα την 16η Μαΐου 2011 κατόπιν απαίτησης των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών μας ζητήθηκε να διαβιβάσουμε, προς έγκριση, νέο πίνακα προγραμματισμού προσλήψεων εποχικού προσωπικού έτους 2011, ανά ειδικότητα και ανά υποκατάστημα, για συνολικό αριθμό 180 ατόμων αντί των 297 που είχαμε αιτηθεί, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του τελευταίου νόμου 3899/2010 περί του περιορισμού των προσλήψεων κατά 15% σε σχέση με τις εγκεκριμένες προσλήψεις 2010 (350 άτομα).

Ως εκ τούτου, με την ολοκλήρωση της προπεριγραφείσας διαδικασίας και την αποστολή σε εμάς των απαραίτητων Αποφάσεων, θα ξεκινήσει άμεσα από την Εταιρεία η διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 21 του Ν.2190/94 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού, με σκοπό, μετά την ολοκλήρωση αυτής και την πρόσληψη των ατόμων να ξεκινήσει επίσης και η λειτουργία της Ιαματικής Πηγής Θερμοπυλών και να συμπληρωθεί το προσωπικό στην Ιαματική Πηγή Υπάτης.

Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι η Ε.Τ.Α. Α.Ε. εξετάζει και εξαντλεί από πλευράς της όλα τα δεδομένα και τις εναλλακτικές δυνατότητες, ως εκ τούτου εξασφάλισε και φέτος την έγκαιρη λειτουργία της Ιαματικής Πηγής Υπάτης και εκτιμά ότι στο πνεύμα αυτό θα ξεκινήσει άμεσα η λειτουργία και της Ιαματικής Πηγής Θερμοπυλών….».