Δελτίο Τύπου σχετικά με Απάντηση σε Ερώτηση για την αναγκαιότητα λήψης μέτρων...

Δελτίο Τύπου σχετικά με Απάντηση σε Ερώτηση για την αναγκαιότητα λήψης μέτρων ουσιαστικής αστυνόμευσης για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης εγκληματικότητας στην επαρχία Λοκρίδας του Ν. Φθιώτιδας

Ο Βουλευτής Ν. Φθιώτιδας- ΝΔ και Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας-ΝΔ κ. Χρήστος Σταϊκούρας κατέθεσε στις 27.07.2011, Ερώτηση προς το το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με την αναγκαιότητα λήψης μέτρων ουσιαστικής αστυνόμευσης για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης εγκληματικότητας στην επαρχία Λοκρίδας του Νομού Φθιώτιδας.

Στην απάντησή του το Υπουργείο, σε ό,τι αφορά τα αναφερόμενα στην ερώτηση,  αναφέρει τα κάτωθι:

«Η Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας, όπως και το Αστυνομικό Τμήμα Αταλάντης έχουν στελεχωθεί με δύναμη, η οποία εμφανίζει έλλειμμα απέναντι της οργανικής τους, όπως συμβαίνει με το σύνολο των αστυνομικών Υπηρεσιών. Πάντως, η Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας, κατά τις τακτικές και λοιπές τοποθετήσεις προσωπικού τρέχοντος έτους, ενισχύθηκε συνολικά με 17 αστυνομικούς διαφόρων βαθμών. Περαιτέρω θα καταβληθεί προσπάθεια για την ενίσχυση της εν λόγω Διεύθυνσης κατά τις συμπληρωματικές μεταθέσεις, καθώς και με νέους αστυφύλακες με την έξοδό τους από τη Σχολή.

Ωστόσο, με απόφαση του Συμβουλίου Μεταθέσεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φθιώτιδας, τοποθετήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Αταλάντης 2 αστυνομικοί και στο Αστυνομικό Τμήμα Αμφίκλειας 1 αστυνομικός, εκ των προαναφερομένων. Επίσης, στα Αστυνομικά Τμήματα Αμφίκλειας και Μώλου μετατέθηκε από 1 αστυνομικός, αντίστοιχα, από άλλες Υπηρεσίες.

Επισημαίνεται ότι, οι μεταθέσεις των αστυνομικών μέχρι το βαθμό του αστυνόμου Β΄ από μια περιοχή μετάθεσης σε άλλη, γίνονται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια (άρθρο3 π.δ. 100/2003) και ουδεμία παρέμβαση γίνεται από την Υπηρεσία. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 19 του π.δ. 100/2003, δίδεται η δυνατότητα στον οικείο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας και στον Αστυνομικό Διευθυντή Φθιώτιδας, να αποσπούν το προσωπικό τους μέχρι το βαθμό του αστυνόμου Α΄, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες που προκύπτουν στην εκάστοτε Υπηρεσία.

Πλέον αυτών, θα εξετασθεί σε νέα βάση και το θέμα ανακατανομής-αύξησης των οργανικών θέσεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φθιώτιδας και αυτής του Αστυνομικού Τμήματος Αταλάντης σύμφωνα με την νέα οργανωτική δομή που θα προκύψει, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των εν λόγω Υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Παράλληλα, επιδίωξή μας είναι η αποδέσμευση δυνάμεων από την εκτέλεση καθηκόντων διοικητικής, κυρίως, φύσης που δε σχετίζονται με την αποστολή και το έργο τους, ώστε αυτό να διατεθεί στην εμφανή αστυνόμευση και γενικότερα στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Τέλος στην Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας δόθηκαν εκ νέου εντολές για συνέχιση με αμείωτη ένταση των ήδη ληφθέντων αστυνομικών μέτρων και λοιπών σχεδίων δράσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη κοινωνική διαβίωση και εξέλιξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής της περιοχής Λοκρίδος, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του νομού. Γνώμονας των αστυνομικών δράσεων είναι ο σεβασμός του πολίτη, η υπευθυνότητα έναντι αυτού και η δημιουργία σχέσεων αξιοπιστίας-συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και των κατοίκων της περιοχής».