Αναφορά σχετικά με αίτημα του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας

Αναφορά σχετικά με αίτημα του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας

Με την παρούσα αναφορά σας μεταφέρω αίτημα του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας, σχετικά με ένσταση επί της απόφασης παράτασης συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας του κ. Κράββαρη Κωνσταντίνου.

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την εξέλιξη του ζητήματος.