Επίκαιρη Ερώτηση σχετικά με τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου στη Στυλίδα του Ν....

Επίκαιρη Ερώτηση σχετικά με τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου στη Στυλίδα του Ν. Φθιώτιδας

Στο γενικό πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, ΚΥΑ 6877/4872/3-7-2008, αρθ. 6, προβλέπεται η δημιουργία, κατά προτεραιότητα και με τη συνδρομή του Κράτους, οργανωμένων υποδομών (Εμπορευματικά Κέντρα), για την εξυπηρέτηση συνδυασμένων μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων και συναφών υπηρεσιών.

Οι υποδομές αυτές οφείλουν:

  • Είτε να βρίσκονται σε άμεση επαφή με δύο τουλάχιστον βασικούς μεταφορικούς άξονες και παράλληλα να βρίσκονται σε λειτουργική επαφή με δυναμικά αστικά κέντρα.
  • Είτε να δημιουργούνται ως προέκταση θαλασσίων λιμένων στην ενδοχώρα, με απ’ ευθείας σιδηροδρομική σύνδεση.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η περιοχή της Φθιώτιδας που βρίσκεται μεταξύ της Στυλίδας και της Λαμίας, συγκεντρώνει όλες της παραπάνω προϋποθέσεις, για τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου, ήτοι:

  • Το λιμάνι της Στυλίδας.
  • Τους αυτοκινητόδρομους ΠΑΘΕ και Ε-65.
  • Τη σιδηροδρομική γραμμή Στυλίδας – Λαμίας – Λιανοκλαδίου.
  • Την κατάλληλη έκταση, 800 στρ., η οποία είναι εποικιστική και ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν τα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο επενδυτικό έργο;