Δελτίο Τύπου σχετικά με Απάντηση σε Αναφορά για το υποκατάστημα της Αγροτικής...

Δελτίο Τύπου σχετικά με Απάντηση σε Αναφορά για το υποκατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας στην Ελάτεια Φθιώτιδας

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Ν.Δ. και αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας της Ν.Δ., κ. Χρήστος Σταϊκούρας, κατέθεσε στις 02.06.2011 Αναφορά, σχετικά με το αίτημα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ελάτειας για το υποκατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας στην Ελάτεια Φθιώτιδας.

Σε απάντησή του προς τον Βουλευτή, το υπουργείο, διαβιβάζοντας έγγραφο της ΑΤΕbank, μεταξύ άλλων, αναφέρει τα κάτωθι:

«…Η παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς όλους τους πελάτες της ΑΤΕbank συνδυάζεται με την ενίσχυση του λειτουργικού μοντέλου εξυπηρέτησης δανείων τα οποία κεντροποιούνται, σύμφωνα με τα ισχύοντα γενικώς στον τραπεζικό κλάδο. Ο ανταγωνισμός εφαρμόζει ήδη με επιτυχία ένα πλήρως κεντροποιημένο μοντέλο λειτουργίας, το οποίο σταδιακά υλοποιείται και από την ΑΤΕbank. Όλα τα καταστήματα διατηρούν το διαμεσολαβητικό ρόλο τους μεταξύ τράπεζας και πελατών, ώστε να διευκολύνεται η υποβολή των αιτημάτων δανείων σε τοπικό επίπεδο, καθώς επίσης και η επικοινωνία των πελατών με τις υπηρεσίες της ΑΤΕ. Η γεωγραφική κατανομή των γραφείων συμβάλει στην εξυπηρέτηση των πελατών.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του ανωτέρω μοντέλου, πρόσφατα μεταφέρθηκαν οι πιστοδοτικές εργασίες από το κατάστημα της Ελάτειας στο κατάστημα Αταλάντης, ενώ το κατάστημα Ελάτειας συνεχίζει να εξυπηρετεί τις τοπικές τραπεζικές ανάγκες των πελατών. Παράλληλα, με βάση το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της ATEbank, που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23/5/2011, προβλέπεται και η σημαντική μείωση των λειτουργικών της εξόδων. Στην κατεύθυνση αυτή, για όλα τα καταστήματά της, εξετάζονται ο όγκος εργασιών και η βιωσιμότητά τους, καθώς και η εγγύτητα της κάθε μονάδας από άλλα καταστήματα της Τράπεζας στην περιοχή. Με δεδομένη τη σημαντική έλλειψη προσωπικού, αλλά και με γνώμονα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών της, η τράπεζα ενδέχεται να αποφασίσει στο επόμενο χρονικό διάστημα, κατά περίπτωση, την αναστολή λειτουργίας περιορισμένου αριθμού καταστημάτων της. Για το κατάστημα Ελάτειας, σημειώνεται ότι σήμερα λειτουργεί με προσωπικό 2 ατόμων, ο όγκος εργασιών είναι ιδιαίτερα χαμηλός και στην περιοχή λειτουργούν 3 καταστήματα της ΑΤΕ. στην κ. Τιθορέα, (6,5 χλμ), στην Αμφίκλεια (18,5χλμ) και στην Αταλάντη (25,7 χλμ).

Ακόμα και στην περίπτωση που, σε επόμενη φάση ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Τράπεζας προκρίνει ως πλέον ενδεδειγμένη λύση το κλείσιμο της Μονάδας, θα ληφθεί πρόνοια, ώστε η εξυπηρέτηση των πελατών να συνεχίσει να γίνεται μέσω ΑΤΜ νέας τεχνολογίας, που θα βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Ελάτειας ή ακόμη και μέσω κινητού συνεργείου».