Δελτίο Τύπου σχετικά με Απάντηση σε Ερώτηση για την καταβολή δεδουλευμένων σε...

Δελτίο Τύπου σχετικά με Απάντηση σε Ερώτηση για την καταβολή δεδουλευμένων σε εργαζόμενους του ΕΚΑΒ Λαμίας

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Ν.Δ. και αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας της Ν.Δ., κ. Χρήστος Σταϊκούρας, κατέθεσε στις 05/05/2011 Ερώτηση προς το Υπουργείο Υγείας &Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αναφορικά με την καταβολή δεδουλευμένων σε εργαζόμενους του ΕΚΑΒ Λαμίας. Σε απάντησή του προς τον Βουλευτή , το υπουργείο αναφέρει τα κάτωθι:

Η καταβολή των οδοιπορικών (εκτός έδρας) των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Λαμίας έως και τον Αύγουστο 2010 έγινε στις 02/05/2011. Τα δικαιολογητικά για την καταβολή των οδοιπορικών από τον Σεπτέμβριο 2010 και μετά εστάλησαν πολύ πρόσφατα από το Παράρτημα του ΕΚΑΒ Λαμίας και είναι υπό επεξεργασία.

Για την καταβολή των πρόσθετων αμοιβών (αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση και την αμοιβή νυχτερινών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας) του πάσης φύσεως προσωπικού του ΕΚΑΒ και των παραρτημάτων του έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες μεταβίβασης των πιστώσεων αυτών στην αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου(ΥΔΕ) Ν. Αττικής.

Σημειώνεται ότι ήδη κατεβλήθησαν οι μήνες Δεκέμβριος 2010 και Ιανουάριος 2011 από την αρμόδια ΥΔΕ, και εκκαθαρίζονται και ενταλματοποιούνται οι αποζημιώσεις που αφορούν τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2011 και θα καταβληθούν έως 15-06-11 από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (Ε.Α.Π.)