Αναφορά σχετικά με υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Δήμου Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου

Αναφορά σχετικά με υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Δήμου Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου

Με την παρούσα αναφορά σας μεταφέρω αίτημα του Δήμου Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου, αναφορικά με την παραμονή του υπ’ αριθ. ΚΥ 7652 υπηρεσιακού αυτοκινήτου στη διάθεση του Δήμου, μέχρις ότου προβεί στην αγορά άλλου, ούτως ώστε να μη διαταραχθεί η λειτουργία του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την εξέλιξη του ζητήματος.