Δελτίο Τύπου σχετικά με την κατάθεση Ερώτησης για τη μη συμμετοχή της...

Δελτίο Τύπου σχετικά με την κατάθεση Ερώτησης για τη μη συμμετοχή της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος στην ομάδα εργασίας για την αναθεώρηση της Δασικής Νομοθεσίας

Ο Βουλευτής N. Φθιώτιδας της ΝΔ και Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας-ΝΔ κ. Χρήστος Σταϊκούρας, κατέθεσε στις 30.5.2011 Ερώτηση προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αναφορικά με τη μη συμμετοχή της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος στην ομάδα εργασίας για την αναθεώρηση της Δασικής Νομοθεσίας. Ειδικότερα, αναφέρει τα κάτωθι:

«Σύμφωνα με επιστολή της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος,  στις εργασίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την αναμόρφωση της Νομοθεσίας για τη θήρα, δεν συμμετέχει εκπρόσωπος της  Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος.

Ειδικότερα, η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος έχει κληθεί μία φορά για «ακρόαση» και χωρίς να έχει τη δυνατότητα διατύπωσης των θέσεων και προτάσεων των 230.000 κυνηγών-πολιτών που εκπροσωπεί». Κατόπιν τούτων, ο κ. Σταϊκούρας ερωτά το Υπουργείο α) σε ποιους λόγους οφείλεται η μη κλήση και συνεπακόλουθα μη συμμετοχή εκπροσώπου της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος στην ομάδα εργασίας για την αναμόρφωση της Νομοθεσίας για τη θήρα και β) εάν υπάρχει η πρόθεση, από μέρους του Υπουργείου, για την ουσιαστική συμμετοχή της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος στις εν λόγω εργασίες.