Δελτίο Τύπου σχετικά με την Απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού σε...

Δελτίο Τύπου σχετικά με την Απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού σε Ερώτηση για την έναρξη λειτουργίας των ιαματικών πηγών στο Ν. Φθιώτιδας

Ο Βουλευτής ν. Φθιώτιδας Ν.Δ και Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας της Ν.Δ κ. Χρήστος Σταϊκούρας κατέθεσε στις 23 Απριλίου 2011 ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού αναφορικά με την έγκαιρη και ομαλή έναρξη λειτουργίας των ιαματικών πηγών στο Δήμο Λαμιέων του Ν. Φθιώτιδας.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα κάτωθι:

“….Πιο συγκεκριμένα για την εύρυθμη λειτουργία των υποκαταστημάτων Ιαματικής Πηγής Υπάτης και Ιαματικής Πηγής Θερμοπυλών, η Ε.Τ.Α. Α.Ε έχει προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

Α) Πρόσληψη εποχικού προσωπικού

…με την υπ’ αριθ. 361/25.1.2011 (Α.Π ΥΠ. ΠΟ. Τ. 93/25/.1.2011) έγγραφό μας, εστάλησαν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν στον προγραμματισμό των προσλήψεων εποχικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ έτους 2011, για τις ανάγκες όλων των υποκαταστημάτων της Εταιρείας, μεταξύ των οποίων και των Ιαματικών Πηγών Υπάτης και Θερμοπυλών.

Με το υπ’ αριθ. 134/4.2.2011 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, το ανωτέρω σχετικό αίτημά μας διαβιβάστηκε στην Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική Εγκριτική Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής ΔΕΚΟ, η οποία αναμένεται άμεσα (έχουν ήδη ληφθεί οι έξι από τις επτά προβλεπόμενες υπογραφές). Με την αποστολή σε εμάς της ανωτέρω απόφασης, θα ξεκινήσει άμεσα από την Εταιρεία η διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 21 του Ν. 2190/94 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού, με σκοπό, μετά την ολοκλήρωση αυτής και την πρόσληψη των ατόμων, να ξεκινήσει η λειτουργία τόσο των Ιαματικών Πηγών Υπάτης και Θερμοπυλών, όσο και των υπολοίπων υποκαταστημάτων.

Β) Ετήσια Συντήρηση Εγκαταστάσεων

Για τα Υποκαταστήματα της Εταιρείας «Ιαματική Πηγή Υπάτης» και «Ιαματική Πηγή Θερμοπυλών», όπως και για όλες τις Ιαματικές Πηγές, τις οποίες διαχειρίζεται η Ε.Τ.Α Α.Ε, έχει εγκριθεί έγκαιρα Σχέδιο Λειτουργίας για το 2011, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, μια σειρά συντηρήσεων και τεχνικών αναβαθμίσεων των υπαρχόντων υποδομών, με στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι οποίες ήδη υλοποιούνται”.