Δελτίο Τύπου σχετικά με την Απάντηση σε Ερώτηση αναφορικά με την ενδεχόμενη...

Δελτίο Τύπου σχετικά με την Απάντηση σε Ερώτηση αναφορικά με την ενδεχόμενη διακοπή των μαθητικών δρομολογίων του ΚΤΕΛ Ν. Φθιώτιδας

Ο Βουλευτής N. Φθιώτιδας της ΝΔ και Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας-ΝΔ, κατέθεσε την 1/4/2011 Ερώτηση προς τα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αναφορικά με την ενδεχόμενη διακοπή των μαθητικών δρομολογίων του ΚΤΕΛ Ν. Φθιώτιδας. Ειδικότερα, ο κ. Σταϊκούρας ερωτούσε τα Υπουργεία σε ποιες ενέργειες επρόκειτο να προβούν προκειμένου να εξοφληθούν άμεσα τα οφειλόμενα ποσά στο ΚΤΕΛ Ν. Φθιώτιδας και να μη διακοπούν τα μαθητικά δρομολόγια.

Σε απάντησή του προς τον κ. Σταϊκούρα, το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: «από 1/1/2011 έχει αναλάβει την αρμοδιότητα επιχορήγησης της Αυτοδιοίκησης, ήτοι των Περιφερειών μέχρι τον Ιούνιο και των Δήμων έκτοτε, μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων». Ενημερώνει, επίσης ότι: «βρίσκεται ήδη στη διαδικασία έκδοσης σχετικής απόφασης προς κάλυψη του κόστους μεταφοράς μαθητών από 1/1/2011. Για τις οφειλές προηγούμενων ετών, το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών, καθόσον η κάλυψη της σχετικής δαπάνης μέχρι 31/12/2010 γινόταν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, βάσει του άρθρου 4 του ν.2678/1998, προχώρησε με σχετική απόφασή του στην τακτοποίησή τους Τέλος, ενημερώνει ότι με την παράγραφο 6 του ν.3943/11 του νόμου «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», διευθετήθηκε και το ζήτημα των συμβάσεων για τη μεταφορά των μαθητών».

Σε απάντησή του, το Υπουργείο Οικονομικών, αναφέρει ότι: «με την υπ’αριθμ. 2/28051/4.4.2011 απόφασή του μεταφέρθηκε ποσό 76.000.000 ευρώ στις αποκεντρωμένες διοικήσεις για κάλυψη υποχρεώσεων από μεταφορές μαθητών παρελθόντων ετών».