Δελτίο Τύπου σχετικά με Απάντηση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε Ερώτηση...

Δελτίο Τύπου σχετικά με Απάντηση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε Ερώτηση για την αυξανόμενη εγκληματικότητα στην επαρχία Λοκρίδας του Ν. Φθιώτιδας

Ο Βουλευτής N. Φθιώτιδας της ΝΔ και Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας-ΝΔ, κατέθεσε στις 19/4/2011 Ερώτηση προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αναφορικά με τη διαρκώς αυξανόμενη εγκληματικότητα στην επαρχία Λοκρίδας του Ν. Φθιώτιδας. Ειδικότερα, ο κ. Σταϊκούρας ερωτούσε το Υπουργείο εάν θα υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση του αστυνομικού προσωπικού στην Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας, ώστε μέρος αυτής να διατεθεί στην περιοχή της Λοκρίδας.

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αναφέρει μεταξύ άλλων, τα κάτωθι:

«Το θέμα της στελέχωσης των αστυνομικών υπηρεσιών, αντιμετωπίζεται σήμερα μέσα από τις δυαντότητες που παρέχει η συνολική δύναμη του Σώματος, η οποία είναι ελλειμματική, με ορθολογική κατανομή αυτής. Στο πλαίσιο αυτό έχει στελεχωθεί και η Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας, όπως επίσης και το Αστυνομικό Τμήμα Αταλάντης, με δύναμη η οποία παρουσιάζει έλλειμμα έναντι της οργανικής τους, όπως συμβαίνει σχεδόν με το σύνολο των αστυνομικών Υπηρεσιών. Πάντως, με τις τακτικές και συμπληρωματικές μεταθέσεις, καθώς και τις λοιπές τοποθετήσεις προσωπικού, του έτους 2010, ενισχύθηκε η εν λόγω αστυνομική Διεύθυνσης με 42 αστυνομικούς διαφόρων βαθμών. Επίσης, κατά το τρέχον έτος, για την ενίσχυση της παραπάνω Διεύθυνσης, κατά τις τακτικές μεταθέσεις προκηρύχθηκαν προς πλήρωση 14 θέσεις αστυνομικών διαφόρων βαθμών, καθώς και μία θέση ειδικού φρουρού. Περαιτέρω, θα καταβληθούν προσπάθειες για την ενίσχυσή της, κατά τις συμπληρωματικές μεταθέσεις και τις λοιπές τοποθετήσεις αστυνομικού προσωπικού που θα πραγματοποιηθούν εντός του έτους, καθώς και με νέους αστυνομικούς με την έξοδό τους από τη Σχολή. Παράλληλα, από την Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας, κατά τις τακτικές μεταθέσεις, θα ενισχυθεί το Αστυνομικό Τμήμα Αταλάντης, ούτως ώστε να καλυφθούν, κατά το δυνατό, υφιστάμενες κενές θέσεις. Επισημαίνεται ότι, οι μεταθέσεις των αστυνομικών μέχρι το βαθμό του αστυνόμου Β’ από μια περιοχή μετάθεσης σε άλλη, γίνονται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια (άρθρο 3 π.δ. 100/2003) και ουδεμία παρέμβαση γίνεται από την Υπηρεσία. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 19 του π.δ. 100/2003, δίδεται η δυνατότητα στον οικείο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή και στον Αστυνομικό Διευθυντή Φθιώτιδας, να αποσπούν το προσωπικό τους μέχρι το βαθμό του αστυνόμου Α’, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες που προκύπτουν στην εκάστοτε Υπηρεσία. Τέλος, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών της προαναφερόμενης Αστυνομικής Διεύθυνσης θα εξετασθεί σε νέα βάση και το θέμα ανακατανομής-αύξησης των οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τη νέα οργανωτική δομή που θα προκύψει, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αποστολής τους».