Δελτίου Τύπου σχετικά με την κατάθεση Ερώτησης προς το Υπουργείο Οικονομικών για...

Δελτίου Τύπου σχετικά με την κατάθεση Ερώτησης προς το Υπουργείο Οικονομικών για την αποστολή στοιχείων από φορείς του Ν. ΦΘιώτιδας εντός Γενικής Κυβέρνησης

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της ΝΔ και Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας-ΝΔ, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, κατέθεσε στις 11/04/2011 Eρώτηση προς το Υπουργείο Οικονομικών, αναφορικά με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με στοιχεία Γενικής Κυβέρνησης (01/04/2011). Ειδικότερα, ο κ. Σταϊκούρας αναφέρει στην Ερώτησή του:

«Το Υπουργείο Οικονομικών, με Ανακοίνωσή του την 01/04/2011, δημοσιοποίησε πίνακα στον οποίο περιλαμβάνονται οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δεν απέστειλαν στοιχεία για την οικονομική τους κατάσταση, με βάση τις διατάξεις της απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών [2/22717/0094/09-03-2011,(ΦΕΚ 474/τα.Β΄/2011)].

Σύμφωνα με τον πίνακα, μεταξύ των φορέων που δεν απέστειλαν τα απαραίτητα στοιχεία, συμπεριλαμβάνονται το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Φθιώτιδας, το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Λαμίας και το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης & Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Φθιώτιδας.

Όμως, οι εν λόγω φορείς, με γραπτή, άμεση, απάντησή τους σε επιστολή που τους απέστειλα με ημερομηνία 04/04/2011, διαβεβαιώνουν ότι τα συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία εστάλησαν έγκαιρα και εμπρόθεσμα στην αρμόδια 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Δεδομένης της απόφασης του Υπουργείου για συνέπειες ως προς την κρατική επιχορήγηση και άλλες δυνητικές κυρώσεις στους φορείς εκείνους που δεν απέστειλαν εμπρόθεσμα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία, ο κ. Σταϊκούρας παρακαλεί να διορθωθεί, άμεσα, το σφάλμα του Υπουργείου. Παράλληλα, ο κ. Σταϊκούρας ερωτά το Υπουργείο α) πού οφείλεται η εσφαλμένη συμπερίληψη των εν λόγω φορέων του Νομού Φθιώτιδας στα ονόματα των φορέων που δεν απέστειλαν στο Υπουργείο τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία και β) τί μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο, προκειμένου να μην επαναληφθούν στο μέλλον παρόμοια, τουλάχιστον ατυχή, περιστατικά.